Hur använder jag kalenderns sidofält Vad visas?

Du kan klicka på kalenderns sidofält Vad visas för att få en snabb överblick över vad du vill att kalendern ska visa och inte. I Vad visas visar de färger som är kopplade till Dina kalendrar, Bevakningar, Kategori, Svenska helgdagar samt Andra användares kalendrar. Du kan välja hur mycket som ska visas i din kalendervy genom att bocka för och av de olika kalendrarna och bevakningarna genom att klicka på -tecknet.

Hur du använder kalenderns sidofält Vad visas 

  1. Klicka på kalenderikonen i sidhuvudet. Kalendern öppnas.
  2. Klicka på Vad visas för att öppna det sidofält där man kan se de färger som är kopplade till Dina kalendrar, Bevakningar, Kategori samt Andra användares kalendrar.

Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._08.57.55.png

Sidofältet öppnas och visar Dina kalendrar, Bevakningar, Kategori samt Andra användares kalendrar:

Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._08.58.38.png

 

Dina kalendrar
Visar de färger som är kopplade till händelser och bevakningar i din kalender samt svenska helgdagar. Klicka på -tecknet för att antingen visa eller dölja dessa händelser.

Kategori
Visar de färger som är kopplade till de olika kategorier som organisationen har i sina inställningar. Klicka på -tecknet för att antingen visa eller dölja dessa kategorier.

Andra användares kalendrar
Visar de färger som är kopplade till de användares kalendrar som den inloggade har läs -eller
skrivrättighet till. Klicka på -tecknet för att antingen visa eller dölja dessa kalendrar.

Hur du använder andra användares kalendrar

Obs! För att kunna arbeta med andras kalendrar så måste du först få behörighet att göra det. Det får du genom att kontakta din administratör. När du har behörighet kan du:

  1. Öppna kalendern.
  2. Klicka på menyn Andras användares kalendrar, en meny visas över de kalendrar som du har läsrättigheter till.
  3. Klicka på de kalendrar som du vill visa, dessa visas i kalendern.
  4. Om du har skrivrättigheter till en kalender så kan du även redigera dessa kalenderhändelser precis som dina egna händelser.

Hur du stänger Vad visas-sidofältet

Klicka på Vad visas för att stänga sidofältet.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan