Hur väljer jag ärenden som ska ingå i protokoll?

Hur du arbetar med protokoll kan du läsa om här.

När du väljer att skapa nya protokollpunkter för befintliga ärenden öppnas en dialog Välj vilka ärenden som ska ingå i protokollet där du kan söka/sortera/filtrera fram de ärenden som du vill ska ingå i protokollet. Det finns möjlighet att begränsa ett protokoll till en specifik ärendetyp inom den dokumentationsmapp som protokollet är kopplat till.

För att lägga till ärende till protokollet går du igenom 3 steg:

Steg 1: I den övre delen finns en tabell med de ärenden som finns inlagda i den aktuella organisationsenheten. Tabellen visar som standard 20 ärenden per sida. För att visa flera ärenden på samma sida klickar du på siffran i Visar 20 ärenden per sida och ändrar till det antal du vill ska visas. Alternativt kan du bläddra till nästa sida (via blå pil i högra hörnet) för att se nästkommande 20 ärenden.  

Om det finns många ärenden kan du söka/sortera/filtrera eller kombinera dessa för att visa de ärenden som du vill lägga till i dina valda ärenden.

Du kan söka på:

 • Patient/Elev genom att ange 'xx' och få upp de namn som börjar med 'xx' (För-efternamn). Går också att söka på t.ex. '12' och då få fram de patienter/elever som har '12' i sitt personnummer.
 • Ärendenamn genom att ange 'xx' och få fram de ärenden som inkluderar 'xx' i sitt ärendenamn

Du kan sortera på:

 • Patient/Elev genom att klicka på ↕ och då sortera dessa i bokstavsordning (Efternamn) i stigande/fallande ordning.
 • Klass genom att klicka på ↕ och då sortera dessa i stigande/fallande ordning
 • Ärendetyp genom att klicka på ↕ och då sortera dessa i bokstavsordning i stigande/fallande ordning. (vid begränsning till en specifik ärendetyp, visas enbart de ärendetyper som protokollet är kopplat till)
 • Ärendenamn genom att klicka på ↕ och då sortera dessa i bokstavsordning i stigande/fallande ordning
 • Prioritet genom att klicka på ↕ och då sortera dessa i bokstavsordning i stigande/fallande ordning
 • Status genom att klicka på ↕ och då sortera dessa i bokstavsordning i stigande/fallande ordning
 • Skapad genom att klicka på ↕ och då sortera dessa efter datum då ärendet skapades i stigande/fallande ordning.

Du kan filtrera på:

 • Klass och enbart visa ärenden i en specifik skolklass nuvarande läsår. (Obs! Ärende utanför nuvarande läsår kommer inte med i filtrering.)
 • Ärendetyp och enbart visa ärenden inom en eller flera ärendetyper. (vid begränsning till en specifik ärendetyp, visas enbart de ärendetyper som protokollet är kopplat till)
 • Prioritet och enbart visa ärenden med en specifik prioritet.
 • Status och enbart visa ärenden med en specifik status.
 • Skapad och filtrera på ett visst datumintervall.

För att välja ett ärende - klicka på ärenderaden, raden får en grå bakgrundsfärg som indikerar att ärendet är tillagt i 'Valda ärenden' som visas i nedre delen av dialogen. Du kan också välja alla synliga ärenden i tabellen genom att klicka på knappen Lägg till alla synliga ärenden, vilken markerar alla synliga ärenden och lägger till dessa i dina valda ärenden. Exempel: ni har 50 ärenden totalt i tabellen men ni har valt att visa 20 st per sida, då väljs de 20 ärenden som är synliga till valda ärenden.

Klicka på förstoringsglaset på ett specifikt ärende för att öppna en visningsdialog med mer information om ärendet.

För att rensa alla markerade synliga ärenden klicka på knappen Avmarkera alla synliga ärenden, vilket även rensar dessa från listan i den nedre delen av dialogen där dina valda ärenden finns.

Du kan avbryta dina påbörjade val genom att antingen klicka på knappen Avbryt eller genom att stänga ner dialogen. När du väljer att avbryta (Stänga ner dialog) rensas dina valda ärenden.

Steg 2: Kontrollera listan Valda ärenden, om du vill ta bort något ärende klicka på aktuell ärenderad så försvinner ärendet från dina valda ärende och avmarkeras i den övre tabellen. Du kan även välja att rensa alla valda ärenden genom att klicka på knappen Rensa valda ärenden.

Steg 3: När du kontrollerat dina valda ärenden så klickar du på Lägg till valda ärenden och dessa läggs till i protokollet och dialogen stängs ner. Om några av ärendena inte är aktiva får du även en fråga om du vill aktivera dessa ärenden.

Ska_rmavbild_2020-11-25_kl._13.17.32.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan