Öppna enkätsidor

För att arbeta med öppna enkätsidor måste modulen Webbenkäter och Öppna enkätsidor vara aktiverad för din organisation. Är du administratör kan du själv aktivera detta under Organisationens inställningar och fliken Moduler:  

 • Visa fliken för webbenkäter
 • Tillåt öppna enkätsidor

Syftet med öppna enkätsidor är att man inte ska behöva skicka ut en personlig enkätlänk till varje elev/patient. Öppen enkätsida gör det möjligt att aktivera en länk på en webbenkät. Denna länk kan delas ut till mottagare som ska besvara enkäten. På så sätt kan en mottagare nås även om det inte finns en e-postadress till eleven/patienten i Prorenata Journal. Den som ska fylla i enkäten får då först ange personuppgifter och skola/mottagning innan övriga frågor i enkäten besvaras. 

Nedan beskrivs hur du aktiverar Öppen enkätsida på befintlig enkät. 

Läs här hur du skapar och redigerar webbenkäter

Aktivera Öppen enkätsida på befintlig webbenkät

 1. Gå till Listor & Tabeller 
 2. Klicka på den webbenkät du vill redigera
 3. Gå till fliken Enkätdetaljer
 4. Klicka på knappen Redigera info.
  Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._14.35.26.png 
 5. Markera Öppen enkätsida
 6. Länknamn behöver inte fyllas i, länknamnet automatgenereras. Länknamn kommer användas som en del i den webbadress som den öppna enkäten får. Det går även bra att själv ange ett länknamn, länknamnet måste vara unikt och får inte finnas på någon annan enkät för organisationen. 
 7. Välj de skolor/mottagningar som ska vara valbara för den som fyller i enkäten.
 8. Klicka på Spara.
 9. Under Länk till öppen enkätsida ser du webbadress till enkäten.

Ska_rmavbild_2020-06-25_kl._14.56.48.png

 

Koppla okopplade enkätsvar 

De enkäter som besvarats via länken kommer att visas på fliken Okopplade enkätsvar. Dessa behöver manuellt kopplas till elev/patient av användaren. 

 1. Välj Koppla enkätsvar till patient i funktionsmenyn v
  Ska_rmavbild_2020-06-25_kl._14.55.57.png
 2. Sök patient visas
 3. Här sker en matchning mellan det personnummer som angetts i webbenkäten och om eleven/patienten finns i Prorenata Journal.
 4. Finns eleven/patienten i Prorenata Journal visas den som nedan och man får klicka på eleven/patienten och sedan på Spara.
  Ska_rmavbild_2020-06-25_kl._15.00.11.png
 5. Om eleven/patienten inte hittas går det att söka manuellt bland elever/patienter och sedan koppla enkätsvaret till elev/patient
 6. När enkätsvaret är kopplat hamnar flyttas den till fliken Enkätsvar och kan därifrån föras in i elev/patients journal som vanligt. Läs mer om hur du arbetar med webbenkäter här. 
 7. Via funktionsmenyn kan du även välja Visa enkätsvar och Ta bort enkätsvar

De okopplade enkätsvaren ligger kvar tills dess att du kopplar dom till elev eller tar bort enkätsvaren.  

På fliken Enkätsvar går det via funktionsmenyn att Koppla loss enkätsvar från elev/patient, om man t. ex. kopplat till fel elev/patient. När man kopplat loss enkätsvaret visas det återigen på fliken Okopplade enkätsvar och man kan koppla enkäten på nytt. 

Obs! Vi rekommenderar inte att flera personer samtidigt använder samma dator och fyller i öppna enkäter då det finns risk för sammanblandning av enkätsvar.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan