Hur fungerar Mina utvalda skolor/mottagningar?

I de personliga inställningarna kan man ange vilka av de skolor eller mottagningar som man har uppdrag på som man vill ska ingå i Mina utvalda skolor/mottagningar. Mina utvalda skolor/mottagningar är skolor/mottagningar som visas på första sidan (Hemsidan/Din sida). 

Favorimottagningar_pa__startsidan.png

Mina utvalda skolor/mottagningar används även som urval i olika funktioner i Listor & Tabeller. 
Skolan/mottagningen måste ingå i Mina utvalda skolor/mottagningar för följande funktioner i Listor & Tabeller:

  • visning av Upplysningar 
  • visning av Varningar 
  • visning av Okopplade anteckningar
  • märkta anteckningar

Bevakningar, fildelningar, journalkopior och kalenderbokningar visas för alla skolor man har uppdrag på, oavsett om de ingår i Mina utvalda skolor/mottagningar eller inte.

Lägga till nya skolor/mottagningar i en organisation till Mina utvalda skolor/mottagningar

Om en ny skola/mottagning läggs till i en organisation måste man manuellt lägga till dem som Mina utvalda skolor/mottagningar. Detta görs inte automatiskt. När du är på Hemsidan, klicka på Inställningar och välj vilka skolor/mottagningar som ska ingå i Mina utvalda mottagningar:

Mina_utvalda_mottagningar.png

 

Sök efter elever/patienter

Sök på en elev/patient. Urvalet som visas begränsas till de som ingår i Mina utvalda skolor/mottagningar. 

Bild_2019-03-09_kl._18.10.jpg

Om du önskar att visa alla elever/patienter klickar du på Klicka för att visa alla längst ner på listan. En dialogruta dyker upp där alla elever/patienter visas (inklusive de som inte ingår i dina utvalda skolor/mottagningar).

Bild_2019-03-09_kl._18.10.jpg

Bild_2019-03-09_kl._18.11.jpg

Välja elev/patient för ärende

När du skapar ett ärende och ska välja elev/patient för detta visas bara de elever/patienter som ingår i dina utvalda skolor/mottagningar. 

Åtkomst till skola/mottagning

När man lägger till eller tar bort uppdrag för en användare så uppdateras samtidigt användarens utvalda skolor/mottagningar.

Besöksloggen

När man använder Besöksloggen för en användare visas också utvald skola/mottagning. Kryssa i rutan "Endast besök utanför egna enheter" om du vill se skolor/mottagningar som inte tillhör dina utvalda enheter.

Endast_beso_k_utanfo_r_egna_enheter.png

 

Läs mer om användar- och kontoinställningar här:

Hur hanterar jag användarinställningar?

Hur ändrar jag mina uppgifter/kontoinställningar?

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk