Personlig brevlåda

Personlig brevlåda (tidigare Extern inkorg) används för att användare i Prorenata Journal ska kunna ta emot systemmeddelanden samt meddelanden och filer som innehåller känslig information som skickats till dig från en källa utanför Prorenata Journal. Det kan vara t.ex. importmeddelanden och meddelanden om användare med aktiva konton som inte har loggat i systemet under perioden.

Hur du använder personlig brevlåda

Den tidigare externa inkorgen visas för alla användare. Du hittar den under Meddelanden och fliken Personlig brevlåda. Den är personlig och det är endast du som kan se informationen i din personliga brevlåda. Det går inte att skicka meddelanden från den personliga brevlådan utan bara ta emot meddelanden. En notifiering skickas till din vanliga mail när du fått ett meddelande i din personliga brevlåda. 
Ska_rmavbild_2020-09-09_kl._11.59.47.png

 

Du kan söka/filtrera bland dina meddelanden i respektive kolumn. Olästa meddelanden visas med fetstil.

Personlig brevlåda visar följande kolumner

Ikoner visas för för eventuella bifogade filer och om meddelandet har förts in i dokumentationsmapp.

  • Ämne visar meddelandets ämne
  • Källa visar vilken typ av meddelande det är. "Systemet, allmänt", "Systemet, registerimport" är systemmeddelanden och "Support" är meddelanden som skickats direkt till dig från Prorenata support. (Övriga källtyper är reserverade för kommande funktionalitet).
  • Avsändare ytterligare beskrivning t.ex. vem som skickat meddelandet
  • Berörd person visas om det angetts i meddelandet
  • Datum visar när meddelandet skapats 

I funktionsmenyn kan du

  • Visa meddelande
  • Markera meddelandet som oläst/läst
  • För in meddelandet i dokumentationsmapp
  • Skriv ut
  • Ta bort 

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._13.13.27.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan