Extern inkorg

Extern inkorg används för att användare i ProReNata Journal ska kunna ta emot systemmeddelanden samt meddelanden och filer som innehåller känslig information som skickats till dig från en källa utanför ProReNata Journal. T ex importmeddelanden och meddelanden om användare med aktiva konton som inte har loggat i systemet under perioden.

Den externa inkorgen visas för alla användare du hittar den på Hemsidan/Din sida och fliken Extern inkorg. Den är personlig och det är endast du som kan se informationen i din externa inkorg. Det går inte att skicka meddelanden från den externa inkorgen utan bara ta emot meddelanden. En notifiering skickas till din vanliga mail när du fått ett meddelande i din externa inkorg. 

Ska_rmavbild_2018-11-01_kl._09.34.56.png

Du kan söka/filtrera bland dina meddelanden i respektive kolumn. Olästa meddelanden visas med fetstil.

Extern inkorg visar följande kolumner:

 • Status visar ikoner för eventuella bifogade filer och om meddelandet har förts in i någon dokumentationsmapp
 • Ämne visar meddelandets ämne
 • Källtyp visar vilken typ av meddelande det är. "Systemet, allmänt", "Systemet, registerimport" är systemmeddelanden och "Support" är meddelanden som skickats direkt till dig från ProRenata support. (Övriga källtyper är reserverade för kommande funktionalitet).
 • Källbeskrivning ytterligare beskrivning t ex vem som skickat meddelandet
 • Personnummer visas om det angetts i meddelandet
 • Skapat visar när meddelandet skapats

Klickar du på meddelandet så visas meddelandet och eventuell bifogad fil 

Ska_rmavbild_2018-09-05_kl._07.58.59.png  

I funktionsmenyn kan du:

 • Visa meddelande
 • Markera meddelandet som oläst/läst
 • För in meddelandet i dokumentationsmapp
 • Skriv ut
 • Ta bort 

Ska_rmavbild_2018-09-04_kl._08.43.30.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk