Användarroller med ärendebegränsning

 

Behörighet i ProReNata Journal styrs via användarroller och dokumentationsmappar, se den här artikeln om ProReNata Journal systemarkitektur för en överblick. En användarroll kan ges läs- eller läs- och skrivrättigheter till en dokumentationsmapp. Användare som har användarrollen (via tilldelade uppdrag) får då tillgång till alla anteckningar, ärenden, upplysningar, varningar, etc som har lagts i eller kopplats till den dokumentationsmappen, för elever/patienter som användaren har tillgång till.

Det går att begränsa rättigheterna som en användarroll ger till en dokumentationsmapp, genom att ange att rättigheterna ska vara begränsade till ärenden som användaren är medlem i. Det innebär att om användarrollen ger läsrättigheter till en dokumentationsmapp så kommer användare som har tilldelats användarrollen bara att få tillgång till de anteckningar som är gjorda i ärenden som användaren är medlem i. På motsvarande sätt ger skrivrättigheter med ärendebegränsning bara möjlighet att göra anteckningar i ärenden som användaren är medlem i.

Syftet med denna begränsning är att kunna ge vissa användarkategorier begränsade rättigheter inom en dokumentationsmapp. Till exempel kan ärendebegränsningar användas för att ge pedagoger i en skolorganisation tillgång till enskilda elevärenden som de är involverade i utan att ge dem tillgång till hela elevens dokumentationsmapp.

Aktivera ärendebegränsningar

Ärendebegränsningar är en inställning som görs när användarroller konfigureras. Om du är systemförvaltare, administratör eller produktägare och vill aktivera ärendebegränsningar eller har frågor om funktionen, kontakta supporten eller din kundansvarig.

Tillgång och begränsningar

En användare som har läsrättigheter med ärendebegränsning till en dokumentationsmapp får tillgång till följande information:

 • Grundläggande information (namn, personnummer, vårdnadshavare) om alla elever/patienter på den tilldelade skolan/enheten
 • Ärenden i den angivna dokumentationsmappen på skolan/enheten som användaren är medlem i.
 • Anteckningar gjorda på dessa ärenden
 • Anteckningar kopplade till dessa ärenden
 • Bevakningar kopplade till dessa ärenden samt bevakningar som är riktade till eller skapade av användaren.

En användare som har läsrättigheter till en elev/patient och dokumentationsmapp via en användarroll med ärendebegränsningar får inte tillgång till följande information:

 • Ärenden som användaren inte är medlem i
 • Anteckningar gjorda i elevens dokumentationsmapp som inte är kopplade till ärenden som användaren är medlem i
 • Bevakningar gjorda i elevens dokumentationsmapp som inte är kopplade till ärenden som användaren är medlem i
 • Upplysningar
 • Varningar
 • Protokoll
 • Gruppanteckningar

En användare som har skrivrättigheter med ärendebegränsning till en dokumentationsmapp kan skriva följande information:

 • Nya anteckningar i befintligaärenden som användaren är medlem i
 • Nya anteckningar kopplade till ärenden som användaren är medlem i
 • Nya bevakningar kopplade till patienten/eleven, med eller utan koppling till ärenden som användaren är medlem i

En användare som har skrivrättigheter med ärendebegränsning till en dokumentationsmapp kan inte skriva följande information:

 • Nya ärenden
 • Uppdatera befintliga ärenden utöver skriva nya anteckningar
 • Protokoll (oavsett koppling till ärenden)
 • Gruppanteckningar

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan