Användarroller med ärendebegränsning

Behörighet i Prorenata Journal styrs via användarroller och dokumentationsmappar, se den här artikeln om Prorenata Journal systemarkitektur för en överblick. En användarroll kan ges läs- eller läs- och skrivrättigheter till en dokumentationsmapp. Användare som har användarrollen (via tilldelade uppdrag) får då tillgång till alla anteckningar, ärenden, upplysningar, varningar, etc. som har lagts i eller kopplats till den dokumentationsmappen, för elever/patienter som användaren har tillgång till.

Det går att begränsa rättigheterna som en användarroll ger till en dokumentationsmapp, genom att ange att rättigheterna ska vara begränsade till: 

 1. Ärenden som användaren är medlem i, se nedan. 
 2. Vissa ärendeanteckningar i ärenden som användaren är medlem i, se nedan. 

Syftet med dessa begränsningar är att kunna ge vissa användarkategorier begränsade rättigheter inom en dokumentationsmapp. Exempel på användningsområden: 

 • Rektor som behöver få åtkomst till specifika anteckningar dokumenterade i kurators dokumentationsmapp, t.ex.  skolsocial utredning.
 • Pedagoger som behöver få åtkomst till enskilda elevärenden som de är involverade i utan att få tillgång till hela elevens dokumentationsmapp.
 • Verksamhetschef som behöver kunna ta del av enskilda medicinska avvikelser.
 • Skolläkare som behöver ta del av skolpsykologutlåtande.

1. Begränsa till specifika ärenden som användaren är medlem i

Innebär att om användarrollen ger läsrättigheter till en dokumentationsmapp så kommer användare som har tilldelats användarrollen bara att få tillgång till de anteckningar som är gjorda i ärenden som användaren är medlem i. På motsvarande sätt ger skrivrättigheter med ärendebegränsning bara möjlighet att göra anteckningar i ärenden som användaren är medlem i.

Exempel: 

Ärendetypen är konfigurerad så att medlemmar med begränsad ärendebehörighet har åtkomst till samtliga anteckningar i ärendet.

 • En MLA hanterar medicinska avvikelser i Prorenata Journal. Denne tar emot rapport via kontaktformulär och för in i ett ärende i dokumentationsmappen EMI Avvikelse. Lägger till  skolsköterskan som rapporterat in avvikelsen som medlem så att skolsköterskan kan följa det specifika ärendet. 
 • En rektor tilldelar skolkuratorn ett uppdrag att erbjuda stödsamtal samt göra en skolsocial kartläggning av en elev. Skolkuratorn dokumenterar stödsamtalen i dokumentationsmappen Kurator. Endast användare med rollen Skolkurator på skolan kan ta del av anteckningarna. Skolkuratorn skapar ett ärende i dokumentationsmappen Kurator, lägger till rektor som medlem och dokumenterar den skolsociala kartläggning i ärendet. Användaren (rektorn) kan endast läsa anteckningen som ligger i ärendet, inte själva stödsamtalsanteckningarna som ligger dokumentationsmappen.

2. Begränsa till vissa ärendeanteckningar i ärende som användaren är medlem i

Det går också att begränsa rättigheterna en användarroll ger till en dokumentationsmapp, genom att ange att rättigheterna ska vara begränsade till vissa ärendeanteckningar i ärende som användaren är medlem i. 

Exempel:

Ärendetypen är konfigurerad så att medlemmar med begränsad ärendebehörighet endast kan se/ha tillgång till vissa ärendeanteckningar. 

 • Specialpedagogen utreder en elevs behov av särskilt stöd och dokumenterar utredningen i ett ärende. Rektor dokumenterar “Beslut om elevs behov av särskilt stöd” och berörda lärare läggs till som medlemmar i ärendet. Användare (lärare) kan enbart läsa anteckningen “Beslut om elevs behov av särskilt stöd”, inte själva utredningen eller övriga anteckningar som ligger i ärendet.

  Specialpedagog: 
  Ska_rmavbild_2020-02-19_kl._10.36.05.pngUndervisande lärare: 
  Ska_rmavbild_2020-02-19_kl._10.28.20.png

Ärendebegränsning och protokoll

En användare med ärendebegränsning kan endast se ett protokoll om den är tillagd som medlem i protokollet. Användaren kan bara se innehållet i de punkter där den också är medlem i ärendet. Användaren kan lägga till befintliga ärenden som den är medlem i till protokollet men kan inte skapa ett nytt protokoll, skriva protokollanteckningar eller ändra protokolldetaljer.

Om protokollet har ärendebegränsade medlemmar kommer en informationstext visas för att uppmärksamma att alla medlemmar inte kan se innehållet i alla punkter.

Ska_rmavbild_2021-03-02_kl._16.51.26.png

Hur du aktiverar ärendebegränsning

Konfigurationen består av flera delar bl.a.: 

 • Aktivera funktionen
 • Behörighetskonfiguration användarroller
 • Konfiguration av ärendetyp och eventuellt anteckningsmallar

Om du är systemförvaltare, administratör eller produktägare och vill aktivera och konfigurera ärendebegränsning eller har frågor om funktionen, kontakta supporten eller din kundansvarig. 

Tillgång och begränsningar

En användare som har läsrättigheter med ärendebegränsning till en dokumentationsmapp får tillgång till följande information:

 • Grundläggande information (namn, personnummer, vårdnadshavare) om alla elever/patienter på den tilldelade skolan/enheten
 • Ärenden i den angivna dokumentationsmappen på skolan/enheten som användaren är medlem i.
 • Anteckningar gjorda på dessa ärenden
 • Anteckningar kopplade till dessa ärenden
 • Bevakningar kopplade till dessa ärenden samt bevakningar som är riktade till eller skapade av användaren.
 • Protokoll där användaren är tillagd som medlem. Endast innehållet i de ärenden som användaren är medlem i kan ses i protokollet.

En användare som har läsrättigheter till en elev/patient och dokumentationsmapp via en användarroll med ärendebegränsning får inte tillgång till följande information:

 • Ärenden som användaren inte är medlem i
 • Anteckningar gjorda i elevens dokumentationsmapp som inte är kopplade till ärenden som användaren är medlem i
 • Bevakningar gjorda i elevens dokumentationsmapp som inte är kopplade till ärenden som användaren är medlem i
 • Upplysningar
 • Varningar
 • Protokoll som användaren inte är medlem i.
 • Gruppanteckningar

En användare som har skrivrättigheter med ärendebegränsning till en dokumentationsmapp kan skriva följande information:

 • Nya anteckningar i befintliga ärenden som användaren är medlem i
 • Nya anteckningar kopplade till ärenden som användaren är medlem i
 • Nya bevakningar kopplade till patienten/eleven, med eller utan koppling till ärenden som användaren är medlem i
 • Lägga till ärenden som användaren är medlem i till ett protokoll om användaren också är tillagd som medlem i protokollet.

En användare som har skrivrättigheter med ärendebegränsning till en dokumentationsmapp kan inte skriva följande information:

 • Nya ärenden
 • Uppdatera befintliga ärenden utöver skriva nya anteckningar
 • Nya protokoll
 • Uppdatera befintliga protokoll utöver att lägga till ärenden som användaren är medlem i
 • Gruppanteckningar

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan