Radera struken anteckning

Som administratör kan du radera en struken anteckning och eventuellt en bifogad fil eller filer. Innan du raderar en anteckning bör du vara säker på att det görs i enlighet med gällande lagar och förordningar. 

Obs! Om du väljer att radera anteckningen är den och samtliga bifogade filer helt raderade och kan inte återskapas, också anteckningshistoriken försvinner helt. Eventuella kopplingar till bevakningar försvinner också (bevakningen i sig försvinner inte).  

Hur du raderar en struken anteckning

  1. För att radera en struken anteckning klicka hanteringsmenyn v på anteckningsraden som ska raderas och välj Radera struken anteckning.
    Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._12.46.33.png

  2. Skriv in ditt lösenord (som du använder för inloggning) och välj Ja, radera anteckningen.

    Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._12.47.53.png

  3. Anteckningen raderas

    Ska_rmavbild_2020-02-07_kl._12.48.06.png

 

Händelselogg

Raderad anteckning loggas i händelseloggen som "Förstörelse av anteckning".

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan