Organisationens kontaktinformation

Här kan du som administratör redigera organisationens kontaktinformation. Informationen kan användas i utskriftsmallar. 

  1. Gå till organisationsinställningar och välj Adresser
  2. För att lägga till kontaktinformation klicka på respektive fält, t.ex. Postadress 
    Ska_rmavbild_2018-04-05_kl._20.15.00.png
  3. En dialogruta öppnas där du kan fylla i kontaktinformation, klicka på Spara
    Ska_rmavbild_2018-04-05_kl._20.21.02.png
  4. För att lägga till ytterligare kontaktinformation klicka på v hanteringsmenyn (den lilla pilen till höger) för att lägga till Ny adress, Nytt telefonnummer eller Ny mailadressSka_rmavbild_2018-04-03_kl._13.51.16.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan