Kategorier för kalenderaktiviteter

Som administratör kan du lägga till, redigera och ta bort kategorier för kalenderaktiviteter. Kategorierna visas som en färgmarkering på kalenderaktiviteten. 

För att konfigurera kategorierna gör du så här:

 1. Gå till organisationsinställningar och välj flik Kalender
  Ska_rmavbild_2018-04-03_kl._09.31.27.png
 2. Klicka på Ny kategori för att skapa ny kategori.
  Organisationsinsta_llningar_kalender_Ny_kategori.png
 3. Skriv in namn, eventuell beskrivning och färgkod, klicka Spara. Om man inte anger en färgkod så kommer systemet automatiskt att sätta en färgkod. Färgkoderna måste anges som hexadecimal färgkod t ex #D5D08E. Klicka på nedåtpil vid Färgkod. Välj färg i färgväljaren för den nya kategorin och klicka på Ok.
  Kalenderaktivitetskategori_fa_rgval_inringad.png Kalenderaktivitetskategori_fa_rgval_o_ppen_klicka_ok.png
  4. Klicka på Spara när du är klar.
  Kalenderaktivitetskategori_klicka_sparaknappen.png
  5. För att redigera eller ta bort kategorin, klicka på nedåtpil i högerkolumnen. Välj mellan att Redigera kalenderaktivitetskategori eller Ta bort kalenderaktivietskategori.
  Observera att om kategorin tas bort försvinner kategorin från de kalenderaktiviteter där den använts. 
  Kalenderaktivitetskategori_klicka_pilknapp_fo_r_att_redigera_eller_ta_bort.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk