Kategorier för kalenderaktiviteter

Som administratör kan du lägga till, redigera och ta bort kategorier för kalenderaktiviteter. Kategorierna visas som en färgmarkering på kalenderaktiviteten.

Hur du konfigurerar kategorierna

 1. Gå till organisationsinställningar och välj flik Kalender. Klicka på Ny kategori för att skapa ny kategori.
  Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._13.47.40.png
 2. Skriv in namn, eventuell beskrivning och färgkod, klicka på Spara.Om man inte anger en färgkod så kommer systemet automatiskt att sätta en färgkod.Klicka på nedåtpil v vid Färgkod. Välj färg i färgväljaren för den nya kategorin och klicka på Ok.
  Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._13.51.44.png
  3. Klicka på Spara när du är klar.

  4. För att redigera eller ta bort kategorin, klicka på nedåtpil v i högerkolumnen. Välj mellan att Redigera kalenderaktivitetskategori eller Ta bort kalenderaktivitetskategori.
  Observera att om kategorin tas bort försvinner kategorin från de kalenderaktiviteter där den använts. 
  Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._13.53.54.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan