Organisationsfiler

Under Organisationsfiler kan du som administratör lägga in filer, t.ex logotype som kan användas för utskrifter/email och som logotype i systemmenyn.

Det finns tre varianter av inställningar för de uppladdade filerna. 

 • Vid utskrift/email (används till utskriftsmallar och email)
 • I systemet (visas längst till vänster i systemmenyn)
 • Som kvadratisk (används i de fall där en mer kvadratisk logotyp är lämplig t ex logotype på knapp vid Samlad inloggning)

Gör så här för att ladda upp filer till organisationen:

 1. Gå till Din Organisation -> Organisationsöversikt -> Organisationsfiler
 2. Klicka på Välj fll eller Dra och släpp filer här för att ladda upp 
  Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._09.08.43.png

 3. Lägg till eventuell beskrivning och klicka Spara
  Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._09.07.38.png

 4. Uppladdade filer visas härSka_rmavbild_2018-03-15_kl._09.11.50.png

 5. För att ange vart logotypen ska används klicka på Använd som logotype 
  Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._09.14.17.png

 6. Klicka på respektive alternativ som du vill att logotype ska användas för, en grön bock visas. För att ta bort klicka på alternativet igen och grön bock försvinner. 
  Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._11.40.43.png

Använda en logotype för specifik organisationsenhet (skola/mottagning) 

 1. En specifik organisations enhet, skola/mottagning kan använda en egen logotype för utskrifter/email. Filen måste vara uppladdad i Organisationsfiler, gå sedan till skolan/mottagningen klicka på hanteringsmenyn och Redigera mottagning.
  Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._09.23.03.png

 2. Välj logotype i Logotype för utskrifter och klicka Spara
  Ska_rmavbild_2018-03-21_kl._16.38.00.png


 3. Denna logotype kommer då att användas för skolan/mottagningen istället för den logotype som är satt för organisationen.

Observera att detta endast gäller utskriftsmallar av en viss typ, kontakta supporten för mer information. 

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk