Organisationsfiler

Under Organisationsfiler kan du som administratör lägga in filer, t.ex. en logotyp som kan användas för utskrifter/email och som logotyp i systemmenyn.

Det finns tre varianter av inställningar för de uppladdade filerna:

 • Vid utskrift/email (används till utskriftsmallar och email)
 • I systemet (visas längst till vänster i systemmenyn)
 • Som kvadratisk (används i de fall där en mer kvadratisk logotyp är lämplig t.ex. logotyp på knapp vid Samlad inloggning)

Hur du laddar upp filer till organisationen

 1. Gå till Din Organisation -> Organisationsöversikt -> Organisationsfiler
 2. Klicka på Välj fil eller Dra och släpp filer här för att ladda upp. 
  Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._09.11.19.png

 3. Lägg till eventuell beskrivning och klicka på Spara.
  Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._09.14.27.png

 4. För att ange var logotypen ska användas, klicka på Använd som logotyp.
  Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._09.15.44.png

 5. Klicka på respektive alternativ som du vill att logotypen ska användas för. En grön bock visas för dina val. För att ta bort, klicka på alternativet igen och den gröna bocken försvinner. 
  Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._09.16.31.png

Hur du använder en logotyp för specifik organisationsenhet (skola/mottagning) 

 1. En specifik organisations enhet, skola/mottagning kan använda en egen logotyp för utskrifter/email. Filen måste vara uppladdad i Organisationsfiler. Gå sedan till skolan/enheten, klicka på hanteringsmenyn v och välj Redigera mottagning.
  Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._09.18.26.png

 2. Välj logotyp i Logotyp för utskrifter och klicka på Spara.
  Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._09.17.42.png

 3. Denna logotyp kommer då att användas för skolan/mottagningen istället för den logotyp som är satt för organisationen.

Observera att detta endast gäller utskriftsmallar av en viss typ, kontakta supporten för mer information. 

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan