Kopplade anteckningar

I Prorenata Journal finns, genom s.k. kopplade anteckningar, en möjlighet till en stödfunktion för att kontrollera att samtliga steg i en kedja uppfylls. Exempel på tillfällen då detta kan vara önskvärt är en remiss som bör följas av en remissbekräftelse och kräver ett remissvar för att vara komplett. En vaccination måste föregås av en ordination för att vara godkänd eller en uppföljningsanteckning som man vill kunna spåra till den ursprungliga beslutsanteckningen. 

Okopplade anteckningar visas på elevöversikten samt i journalen
Ska_rmavbild_2020-02-14_kl._11.02.58.png

Den medicinska dokumentationsmappen för eleven
Ska_rmavbild_2020-02-14_kl._11.04.18.png

Ska_rmavbild_2020-02-14_kl._11.04.38.png

 

En översikt av samtliga okopplade anteckningar visas under Listor & Tabeller
Ska_rmavbild_2020-02-14_kl._11.05.58.png

Information om möjliga kopplingar av en anteckningsmall visas vid redigering av mallen i Prorenata Mallverktyg

 Ska_rmavbild_2020-02-14_kl._11.06.57.pngOm ni inte använder er av kopplade anteckningar i er organisation idag, men vill börja så kan organisationens administratör kontakta support@prorenata.se så hjälper vi er.

 

Exempel på användning av kopplade anteckningar för Remisshantering 

I Prorenata Journal kan du bevaka remisser genom att koppla remissen till remissvar. Varje gång du skriver en remiss-anteckning lägger systemet automatisk till en länk till en remissvar-anteckning som kan skrivas senare när du får remissvaret. En länk till en okopplad anteckning (remissvar) visas på patientsidan och i Listor & Tabeller/Okopplade anteckningar. Konfiguration av anteckningsmallar för koppling av anteckningar utförs av Prorenata support

Patientöversiktssidan visar nu att det finns en okopplad anteckning för remiss. Information om okopplade anteckningar för patienten finns också i Listor & Tabeller. Här får du samtidigt överblick över alla dina okopplade anteckningar och när de ska åtgärdas.

När remissvaret tas emot går du till patientjournalen (genom att söka efter patienten i sökfältet eller via Listor & Tabeller) och går där till remissanteckningen. Klicka på länken Koppla Remissvar (se nedan) för att skapa remissvar anteckningen. Det kan utförs från patientöversikten eller direkt från patientjournalen. Om remissvarsanteckningen skapas på detta sett (från "koppla Remissvar") så kopplas de automatiskt till varandra och bildar en enhet. 

När remissvaret är kopplat till remissanteckningen så försvinner länken från patientöversikten och från Listor & Tabeller. Om du vill avkoppla remissvaret från remissanteckningen (t.ex. om ett fel har uppstått eller anteckningen var gjort på fel patient) så kan du välja att koppla bort anteckningen, alternativt byta till en ny.

 

 

 
 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan