Skriva ut journal

För att skriva ut en journal i ProReNata Journal gör du så här:

  1. Gå till elevsidan/patientsidan.
  2. Klicka på journalfliken.
  3. Klicka på Skriv ut knappen i knappraden.
  4. En dialogruta dyker upp där du kan välja att skapa en journalanteckning (notis att utskrift skett och utskriftens syfte) samt vilka delar av journalen som ska skrivas ut och vad du vill inkludera. Kryssa i de val du önskar inkludera vid utskrift, se nedan bilder. Klicka därefter på Skriv ut. 
  5. När du klickat på Skriv ut öppnas en ny dialogruta och en förhandsvisning visas i den nya dialogen. Tryck på knappen Öppna för utskrift och skriv sedan ut från det fönster som öppnats. Mer information och felsökning finns i artikeln om utskrifter i ProReNata Journal.

Utskrift av medicinsk journal

   

Utskrift av icke-medicinsk journal

 

För att skriva ut en elev/patients samtliga journaler i ProReNata Journal gör du så här:

  1. Gå till eleven/patienten vars journaler du vill skriva ut.
  2. Klicka på Använd eleven/patienten för att och välj Skriv ut alla journaler. 
  3. En dialogruta dyker upp där du kan välja att skapa en journalanteckning (notis att utskrift skett och utskriftens syfte). Om du bockar i rutan så fälls en skrivruta ner där beskriver Utskriftens syfte. Fyll i syfte och klicka på Skriv ut.
  4. En ny dialogruta öppnas, och en förhandsvisning visas i den nya dialogen. Tryck på knappen Öppna för utskrift och skriv sedan ut från det fönster som öppnats.

Mer information och felsökning finns i artikeln om utskrifter i ProReNata Journal.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk