Skriva ut journal

Hur du skriver ut en journal i Prorenata Journal

  1. Gå till elevsidan/patientsidan.
  2. Klicka på dokumentationsmappen.
  3. Klicka på Skriv ut-knappen i knappraden.
  4. En dialogruta öppnas där du kan välja att skapa en anteckning (notering att utskrift skett och utskriftens syfte) samt vilka delar av journalen som ska skrivas ut och vad du vill inkludera. Kryssa i de val du önskar inkludera vid utskrift (se bilder nedan). Klicka därefter på Skriv ut
  5. När du klickat på Skriv ut öppnas en ny dialogruta och en förhandsvisning visas. Klicka på knappen Öppna för utskrift och skriv sedan ut från det fönster som öppnats.

Utskrift av medicinsk journal

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._11.41.03.png

   Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._11.42.09.png

Utskrift av icke-medicinsk journal

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._11.42.35.png

 

Hur du skriver ut en elev/patients samtliga journaler i Prorenata Journal

  1. Gå till eleven/patienten vars journaler du vill skriva ut.
  2. Klicka på Använd eleven/patienten för att och välj Skriv ut alla journaler
  3. En dialogruta öppnas där du kan välja att skapa en anteckning (notering att utskrift skett och utskriftens syfte). Om du bockar i rutan så fälls en skrivruta ner där beskriver Utskriftens syfte. Fyll i syfte och klicka på Skriv ut.
  4. En ny dialogruta öppna med förhandsvisning av utskriften. Klicka på knappen Öppna för utskrift och skriv sedan ut från det fönster som öppnats.

Mer information och felsökning finns i artikeln om utskrifter i Prorenata Journal.

 

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._11.43.03.png

 

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._11.43.17.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan