Journalarkiv

Prorenata Journal har funktioner för att kunna arkivera enskilda dokumentationsmappar och för att arkivera en patient/elev inklusive alla dokumentationsmappar. För att kunna göra detta behöver du ha rätt behörigheter (Administratör). Om du har frågor kring funktionen eller dina behörigheter så hör av dig i första hand till en administratör i din organisation, annars kontakta Prorenata support

För att genomföra en arkivering, går man via organisationsöversikten där funktionaliteten hittas under Journalarkiv. Arkivering sker genom nedladdning av ZIP-fil som inkluderar samtliga PDF/A och XML-filer som valts. 

Efter arkivering kommer ett email med information att skickas till den användare som genomfört arkiveringen.

Hur du genomför en journalarkivering

 1. Gå till Organisationsöversikt och klicka på Journalarkiv (läs mer under Du som är administratör).
 2. Klicka på knappen Skapa journalarkiv.
 3. Välj urvalskriterier och inställningar; födelseår, skola, elevstatus, enskild elev (vilken eller vilka patienter/elever vars journal du vill arkivera). Sök på namn eller klass, markera namn/namnen i den översta rutan och flytta med hjälp av den blå pilen ner till den nedre rutan. Klicka på Välj dokumentationsmappar.
 4. Kryssa i vilken eller vilka dokumentationsmappar du vill arkivera.
 5. Välj om du vill exkludera sekretessmarkerade anteckningar eller exkludera tomma journaler. 
 6. Välj om eventuella andra åtgärder skall utföras efter arkivering:
  - Inaktivera
  - Inaktivera och lås
  - Dokumentera arkivering med anteckning
  - Dokumentera arkivering med upplysning
  Observera att det kan ta lång tid att skapa ett journalarkiv och att ovanstående åtgärder utförs som ett sista steg i journalarkivet.

 7. Kontrollera att informationen stämmer, klicka därefter på Skapa journalarkiv

Efter slutförd arkivering hittar man översikt och status under rubrik Journalarkiv. Klicka på den blå funktionspilen v. Välj Översikt för att förhandsgranska eller Ladda ner för att ladda ner journalarkiv.

 

Hur du fildelar ett journalarkiv

Det går att fildela ett skapat journalarkiv med användare utanför Prorenata via funktionen fildelning.


Vilka uppgifter laddas ner när man genomför en arkivering?

Arkivering av enskild dokumentationsmapp

När man arkiverar en enskild dokumentationsmapp via Prorenata laddas följande uppgifter ner (XML-fil):

 • Patient-/Elevkort
 • Patientens/Elevens namn
 • Patientens/Elevens personnummer
 • Eventuellt patient-/elevfoto
 • Information om skyddad identitet / avliden
 • Anteckningar; signerade, osignerade, låsta, systemgenererade och strukna anteckningar
 • Anteckningshistorik; signerade och strukna anteckningar
 • Bifogade filer (som separata filer i PDF)
 • Bevakningar
 • Upplysningar (märkning av journal)
 • Varningar (märkning av journal)
 • Upplysningshistorik
 • Varningshistorik
 • Kurvor; Tillväxtkurva
 • Vaccinationskort
 • Händelseloggar
 • Besöksloggar

Följande uppgifter laddas ej ner

 • Patientens/Elevens kontaktinformation
 • Kurvor; BMI kurva, Sitthöjdsprocentkurva och medicinlista (informationen som finns sparad som anteckning med löpande journaltext)
 • Minnesanteckningar

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.00.58.png

 

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.01.33.png

 

 Ska_rmavbild_2020-11-13_kl._08.39.07.png

 

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.02.43.png

 

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.03.46.png

 

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.04.09.png

 

Ska_rmavbild_2020-11-11_kl._10.15.07.png

 

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.04.43.png

 

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.05.03.png

 

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.05.44.png


Borttagning av ett skapat journalarkiv

Om du vill ta bort ett skapat journalarkiv öppnar du hanteringsmenyn på det arkiv du vill ta bort. I menyn väljer du Ta bort arkiv. I den efterföljande bekräftelsedialogen väljer du Ja, ta bort.

Ska_rmavbild_2020-06-08_kl._19.24.16.png

Ska_rmavbild_2020-06-08_kl._19.32.39.png

Observera att detta enbart tar bort arkivfil (inklusive eventuell fildelning. Det tar inte bort statusen på eventuell inaktiverad elev/patient.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan