Journalarkiv

ProReNata Journal har funktioner för att kunna arkivera enskilda journalflikar och för att arkivera en patient/elev inklusive alla journalflikar. För att göra detta så måste du ha rätt behörigheter (Administratör). Om du har frågor kring funktionen eller dina behörigheter så hör av dig, i första hand till en administratör i din organisation, annars kontakta ProReNata support

För att genomföra en arkivering, går man via organisationsöversikten där funktionaliteten hittas under Journalarkiv. Arkivering sker genom nedladdning av zip-fil som inkluderar samtliga pdf/a och xml-filer som valts. 

Efter arkivering kommer ett mail med information att skickas till den användare som genomfört arkiveringen.

Hur genomför man en journalarkivering?  

För att arkivera en journal gör du så här (se bilder nedan):

 1. Gå till Organisationsöversikt och klicka dig in på Journalarkiv (läs här hur du hittar dit)
 2. Klicka på knappen Skapa journalarkiv.
 3. Välj urvalskriterier och inställningar; födelseår, skola, enskild elev (vilken eller vilka patienter/elever var journal du vill arkivera). Sök på namn eller klass, markera namn/namnen i den vänstra spalten och flytta med hjälp av den blå pilen över till högra spalten. Klicka på Välj journalflikar
 4. Kryssa i vilken eller vilka journalflikar du vill arkivera
 5. I nästa steg kan val kan göras om man vill exkludera sekretessmarkerade anteckningar eller exkludera tomma journaler
 6. Kontrollera att informationen stämmer, klicka därefter på skapa journalarkiv

Efter arkivering hittar man översikt och status på journalarkiv under Journalarkiv. Klicka på den blå funktionspilen och välj Översikt för att förhandsgranska eller Ladda ner för att ladda ner journalarkiv.

Fildela ett journalarkiv

Det går att fildela ett skapat journalarkiv med användare utanför ProReNata via funktionen fildelning, läs mer här 

Vilka uppgifter laddas ner när man genomför en arkivering?  

Arkivering av enskild journalflik

När man arkiverar en enskild journalflik via ProReNata laddas följande uppgifter ner (xml-fil): 

 • Patient-/Elevkort
 • Patientens/Elevens namn
 • Patientens/Elevens personnummer
 • Eventuellt patient-/elevfoto
 • Information om skyddad identitet / avliden
 • Journalanteckningar; signerade, osignerade, låsta, systemgenererade och strukna anteckningar
 • Journalanteckningshistorik; signerade och strukna anteckningar 
 • Bifogade filer (som separata filer i pdf)
 • Bevakningar
 • Journalmärkningar; Varningar och upplysningar
 • Journalmärkningshistorik; Varningar och upplysningar
 • Kurvor; Tillväxtkurva
 • Vaccinationskort
 • Händelseloggar
 • Besöksloggar

Följande uppgifter laddas ej ner

 • Patientens/Elevens kontaktinformation
 • Kurvor; BMI kurva, Sitthöjdsprocentkurva och medicinlista (informationen som finns sparad som journalanteckning med löpande journaltext)
 • Minnesanteckningar 

 

Ska_rmavbild_2018-10-19_kl._11.37.28.png

Ska_rmavbild_2018-10-19_kl._11.38.37.png

 

Ska_rmavbild_2018-10-19_kl._11.36.39.png

Ska_rmavbild_2018-10-19_kl._11.35.53.png

Ska_rmavbild_2018-10-19_kl._11.41.16.png

Ska_rmavbild_2018-10-19_kl._11.42.10.png

Ska_rmavbild_2018-01-29_kl._13.07.42.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk