Märkning av journal med Upplysning eller Varning

En journal kan märkas för att viktig information ska uppmärksammas på en elev eller patient. En Varning är en medicinsk varning som följer med elev/patient på utskrift av den medicinska journalen. En varning kan vara t.ex. blodsmitta, diagnos eller allvarlig överkänslighet. Läs mer om varningar här.

En upplysning är en information om elev/patient som också kan vara av värde att kunna filtrera ut i en lista över samtliga elever/patienter. En upplysning kan t.ex. vara specialkost, kontrollelever såsom rygg, tillväxt, syn, hörsel. Upplysningen ligger som en fast information i journalen tills den manuellt tas bort. 

Upplysning i kombination med funktionen bevakning är ett överskådligt arbetssätt för kontrollelever inom EMI. Upplysningen flaggar på journalen att eleven är en kontrollelev och bevakningen hjälper till att påminna om nästa kontrolltillfälle. Exempel:

Upplysning Syn -> Bevakning Synkontroll

Upplysning Viktkontroll -> Bevakning Tillväxtkontroll

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._08.34.30.png

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._08.35.54.png

För både varning och upplysning skapas en märkningshistorik.

För att märka en journal med Upplysning eller Varning gå till rätt elev och den dokumentationsmapp som märkningen hör hemma i, det är där den kommer att synas.

Obs! Varningen respektive upplysningen syns enbart i den flik där den är skapad! 

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._08.36.39.png

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._08.37.17.png
 

Klicka på den märkning som önskas och välj i rullisten vilken rubrik som passar. Om ingen av de förvalda passar, klicka på Annan och skriv manuellt. 

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._08.38.11.png

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._08.38.44.png

 

Under Listor & Tabeller kan man filtrera på önskad kategori för att få en lista över samtliga elever/patienter med viss upplysning
Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._08.41.46.png

Under Listor & Tabeller kan man filtrera på önskad kategori för att få en lista över samtliga elever/patienter med viss varning.

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._08.40.41.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan