Journalmärkning med Upplysning eller Varning

En journal kan märkas för att viktig information ska uppmärksammas på en elev eller patient. En Varning är en medicinsk varning som följer med elev/patient på utskrift av den medicinska journalen. En varning kan vara t ex blodsmitta, diagnos eller allvarlig överkänslighet. Läs mer om varningar här

En upplysning är en information om elev/patient som också kan vara av värde att kunna filtrera ut i en lista över samtliga elever/patienter. En upplysning kan t ex vara specialkost, rygg, tillväxt, syn, hörsel. Viktigt att särskilja upplysning från bevakning som är en daterad påminnelsefunktion med koppling till kalendern. Upplysningen däremot ligger som en fast information i journalen tills den manuellt tas bort. Läs mer om upplysningar här! 

För både varning och upplysning skapas en journalmärkningshistorik, läs mer om detta här!

För att märka en journal med Upplysning eller Varning gå till rätt elev och den journalflik som märkningen hör hemma i, det är där den kommer att synas. OBS! Varningen respektive upplysningen syns enbart i den flik där den är skapad! 

Klicka på den märkning som önskas och välj i rullisten vilken rubrik som passar. Om ingen av de förvalda passar, klicka på Annan och skriv manuellt. 

Upplysningen respektive varningen hamnar som en informationsruta på elevöversikten i den journalflik den är skriven samt i respektive lista under Listor och tabeller. 

 

Under Listor och tabeller kan man filtrera på önskad kategori för att få en lista över samtliga elever/patienter med viss upplysning

Ska_rmavbild_2018-02-14_kl._12.02.40.png

Under Listor och tabeller kan man filtrera på önskad kategori för att få en lista över samtliga elever/patienter med viss varning.Ska_rmavbild_2018-02-14_kl._11.58.38.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk