Journalförstöringar från organisationsöversikten

Obs! När förstöring har genomförts kan detta inte ångras, var därför mycket noggrann när förstöring genomförs. 

Hur du genomför en journalförstöring från organisationsöversikten

I Organisationsöversikten finns funktionaliteten för Förstöring. Här finns också en lista över utförda förstöringar. Från denna vy kan man även välja att utföra en ny förstöring. 

  1. Klicka på Ny elevjournalförstöring. En dialogruta öppnas där du väljer patient/elev vars journal som ska förstöras. Klicka på Omfattning för att välja om du vill ta bort patienten/eleven helt och hållet ur Prorenata eller ta bort enstaka dokumentationsmappar. 
  2. Klicka på Nästa. Om du valt att förstöra enskilda journaler (dokumentationsmappar) väljer du här de journaltyper (dokumentationsmappar) som ska tas bort. Klicka på Kontrollera.
  3. I kontrollsteget visas en sammanfattning med information om vad som kommer att förstöras. Kontrollera denna lista noggrant innan du går vidare. Klicka på Bekräfta och ange ditt Prorenata-lösenord.
  4. OBS! Efter detta steg kan åtgärden inte ångras. Om du är säker, klicka på Förstör
  5. När förstöringen är klar visas en förstöringsrapport. När du läst rapporten rekommenderas att du laddar om Prorenata Journal. Klicka på Ladda om Prorenata Journal.
  6. Efter genomförd förstöring kommer ett email med information att skickas till organisationens produktägare

Här kan du läsa om vilka uppgifter som försvinner vid en förstöring.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan