Arbeta med webbenkäter

För att arbeta med webbenkäter måste modulen Webbenkäter vara aktiverad för din organisation. Är du administratör kan du själv aktivera modulen under Inställningar, alternativt kontakta Prorenata så hjälper vi er. Vid aktiveringen av funktionen har organisationen möjlighet att välja vilken typ av behörighetsnivå som ska krävas för att arbeta med verktyget webbenkäter.

Webbenkäter är ett bra och användbart sätt att arbeta med exempelvis hälsoenkäter eller nöjdhetsundersökningar. Genom funktionen kan webbenkäter enkelt skapas och distribueras till elever/patienter. Enkätsvar kan på samma enkla sätt samlas in och hanteras. Om man önskar kan resultatet av en webbundersökning sammanställas i en rapport.

När man arbetar med webbenkäter skapar man en webbenkät genom att bygga en egen enkät, alternativt basera den på en befintlig anteckningsmall. Läs om hur du kan skapa en webbenkät här

Enkäten skickas ut till enstaka elever/patienter eller hela klasser/grupper som ska besvara den. För att en elev/patient ska kunna besvara en webbenkät krävs inget annat än att eleven/patienten har en giltig e-postadress i elevens/patientens kontaktinformation. Det finns möjlighet att välja inloggningsmetod för en enkät där autentisering görs med BankID. En unik webblänk till enkäten skapas då enkäten skickas vilket säkerställer att enkäten distribueras till rätt elev/patient. För juridiskt bindande avtal är funktionen dock inte lämplig. Enkäten kan även skapas som en utskriftsvänlig PDF för de fall man vill kunna dela ut en pappersversion av enkäten. 
Du kan läsa mer om hur man skickar och besvarar enkäter i den här artikeln.  

När eleven/patienten har besvarat enkäten kan enkätsvaret hanteras och föras in i journalen. Läs mer om du kan hantera enkäter här.

Den som har behörighet att arbeta med rapporter kan skapa en rapportmall baserad på webbenkäten och genom Prorenatas rapportverktyg sammanställa resultatet. Här kan du läsa mer om hur man arbetar med rapporter kopplat till enkäter.  

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan