Skapa rapporter av webbenkäter

För att arbeta med webbenkäter måste modulen Webbenkäter vara aktiverad för din organisation och du behöver ha rätt behörighet för att kunna skapa en rapportmall från en webbenkät.

Med ProReNatas verktyg för webbenkäter kan resultatet av en webbenkät enkelt sammanställas genom att skapa en rapportmall.

 För att skapa en rapportmall utifrån en webbenkät gör du så här: 

  1. Gå till Listor & Tabeller och Webbenkäter.
  2. Välj den enkät som du vill skapa en rapportmall för.
  3. Klicka på knappen Skapa rapportmall och välj Ja, skapa en rapportmall baserad på denna enkät.

 

 

Rapportmallen skapas nu automatiskt och du kan välja att skapa en rapport av webbenkäten genom att klicka på knappen Skapa ny rapport från mall.

Läs mer om hur du skapar en rapport från en rapportmall här.

Rapportmallen och eventuella skapade rapporter återfinns under Listor & Tabeller och Rapporter.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk