Hantera webbenkäter

Modulen Webbenkäter måste vara aktiverad för din organisation och ditt konto måste ha behörighet för att arbeta med webbenkäter.  

Hur du ser status på och hanterar webbenkäter

Gå till Listor & Tabeller och välj Webbenkäter.

  1. Klicka på den webbenkät du vill hantera.
  2. Under fliken Enkätsvar listas alla enkäter som har skickats och vilken status enkäten har.
  3. Klicka på funktionspilen v för den elev/patient vars enkät du vill hantera.
  4. Här kan du välja att Visa enkätsvar, Gå till elev, Skicka om enkätlänk via email, Öppna enkät för i fyllnad alternativt Ta bort enkätsvar.

Ska_rmavbild_2020-06-25_kl._14.48.36.png

Om elevens enkät har status Ifylld och stängd kan enkätsvaret föras in i journalen. Gör så här: 

Från Listor & tabeller

  1. Klicka på funktionspilen v till höger om elevens besvarade enkät.
  2. Välj För in svar i journal och för in enkätsvaret genom att klicka på Ja.

Från Elevöversikten

  1. Klicka på den grå rutan som markerar att en enkät har skickats till eleven/patienten.
  2. Välj För in svar i journal.

 

Hur du skriver ut Webbenkät

En webbenkät kan även skrivas ut för de fall man vill kunna dela ut en pappersversion av enkäten. Så här skriver du ut en webbenkät:

1. Gå till Listor & Tabeller och Webbenkäter.
2. Klicka på den enkät som du vill skriva ut. 
3. Klicka på Enkätdetaljer
4. Klicka på Skriv ut. En utskriftsvänlig PDF skapas. 

Ska_rmavbild_2020-06-25_kl._14.50.07.png

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._15.21.30.png

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan