Hantera webbenkäter

Modulen Webbenkäter måste vara aktiverad för din organisation och ditt konto måste ha behörighet för att arbeta med webbenkäter.  

 

För att se status och hantera webbenkäter gör du så här:

  1. Gå till enkäten via Listor & Tabeller och välj Enkäter.
  2. Klicka på den enkät som du vill hantera.
  3. Under fliken Enkätsvar listas alla enkäter som har skickats och vilken status enkäten har.
  4. Klicka på funktionspilen för den elevs/patients enkät som du vill hantera.
  5. Här kan du välja att visa enkätsvar, gå till elev, skicka om enkätlänk via email, öppna enkät för i fyllnad alternativt ta bort enkätsvar.

 

Om elevens enkät har status Ifylld och stängd kan enkätsvaret föras in i journalen. Det gör du så här: 

Från Listor & tabeller

  1. Klicka på funktionspilen till höger om elevens besvarade enkät.
  2. Välj För in svar i journal och för in enkätsvaret genom att klicka på Ja.

Från Elevöversikten

  1. Klicka på den grå rutan som markerar att en enkät har skickats till eleven/patienten.
  2. Välj För in svar i journal.

 

Skriva ut Webbenkät

En webbenkät kan även skrivas ut för de fall man vill kunna dela ut en pappersversion av enkäten. Så här gör du för att skriva ut en webbenkät:

1. Gå till Listor & Tabeller och Webbenkäter.
2. Klicka på den enkät som du vill skriva ut. 
3. Klicka på Redigera enkät
4. Klicka på Skriv ut. En utskriftsvänlig PDF skapas. 

Ska_rmavbild_2018-08-30_kl._08.12.04.png

Ska_rmavbild_2018-08-30_kl._08.13.32.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk