Skicka webbenkäter till elever

Modulen Webbenkäter måste vara aktiverad för din organisation och ditt konto måste ha behörighet för att arbeta med webbenkäter.  

För att kunna skicka en webbenkät till en elev/patient måste det finnas en giltig e-postadress i elevens/patientens kontaktinformation. När en webbenkät skickas till elevens/patientens e-postadress skapas en unik webblänk i mailet och som möjliggör att eleven/patienten kan besvara enkäten.

Om man inte har elevernas/patienternas e-postadresser finns det möjlighet att istället använda sig av funktionen Öppen enkätsida, läs mer här

 Det finns olika sätt för att skicka en redan skapad webbenkät;

1. Gå till enkäten via Listor & Tabeller och välj Webbenkäter och klicka på den enkät som du vill skicka.
2. Klicka på knappen Skicka enkäter som finns under fliken Enkätsvar.

Skickaenka_ter1.png

3. Välj om enkäten ska skickas till enstaka elever eller till en hel skolklass.
4. Ange vilken/vilka elever eller klasser som enkäten ska skickas till genom att söka efter elevens/klassens namn. Markera eleven/klassen och klicka på pilen till höger om namnet. Eleven/klassen förs då över till den andra rutan. Det går bra att markera flera elever/klasser och föra över dessa på samman gång.  

Skickaenka_t2.png

Skickaenka_t3.png


5. Klicka på Ok. Skickade enkäter listas i tabellen på sidan under fliken Enkätsvar

 

En webbenkät kan även skickas till en elev via elevöversikten:

 1. Gå till Elevöversikten och klicka på Använd elev för att…
 2. I listan väljer du Skicka enkät och klickar på den enkät som du önskar skicka.
 3. Klicka på Skicka enkät.
 4. Den skickade enkäten syns nu på elevöversikten men även i listan för den aktuella enkäten under Listor & Tabeller och Webbenkäter. 

 

En skickad webbenkät kan även öppnas och fyllas i direkt i ProReNata Journal. För att besvara enkäten exempelvis tillsammans med eleven/patienten gör du så här:

 1. Gå till elevens journal och klicka på enkäten i elevöversikten. Om en enkät har skickats syns den som en grå ruta i Elevöversikten.
 2. Klicka på enkätrutan och välj Öppna enkät för ifyllnad.
 3. Svara på enkätfrågorna och klicka på Skicka

Skickaenka_t4.png

 

Alternativt kan enkäten öppnas genom att gå via Listor & Tabeller och Webbenkäter.

 1. Välj den enkät du vill öppna.
 2. Leta reda på eleven i listan över skickade enkäter och klicka på funktionspilen längst till höger.
 3. Klicka på Öppna enkät för ifyllnad. 
 4. Svara på enkätfrågorna och klicka på Skicka
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk