Skicka webbenkäter till elever

Modulen Webbenkäter måste vara aktiverad för din organisation och ditt konto måste ha behörighet för att arbeta med webbenkäter.  

För att kunna skicka en webbenkät till en elev/patient måste det finnas en giltig e-postadress i elevens/patientens kontaktinformation. När en webbenkät skickas till elevens/patientens e-postadress skapas en unik webblänk i mailet och som möjliggör att eleven/patienten kan besvara enkäten. 

Om man inte har elevernas/patienternas e-postadresser finns det möjlighet att istället använda sig av funktionen Öppen enkätsida.

Läs mer om olika inloggningsmetoder för webbenkäter här.

Det finns olika sätt för att skicka en redan skapad webbenkät:

1. Gå till Listor & Tabeller och välj Webbenkäter. Klicka på den enkät som du vill skicka.
2. Under fliken Enkätsvar, klicka på knappen Skicka enkäter.
Ska_rmavbild_2020-06-25_kl._15.05.56.png

 

3. Välj om enkäten ska skickas till enstaka elever/patienter eller till en hel skolklass.
4. Ange vilken/vilka elever eller klasser som enkäten ska skickas till genom att söka efter elevens/patientens/skolklassens namn.

- Markera en elev/patient/skolklass och klicka på nedåtpil ↓ mellan sökresultat och valda elever/patienter/skolklasser för att lägga till eleven/patienten/skolklassen. Det går att markera flera (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) och sedan lägga till dessa till valda elever/patienter/skolklasser. För att lägga till alla elever/patienter/skolklasser i sökresultatet, klicka på nedåtpilen ⤓

- För att ta bort elev/patient/skolklass från valda, markera de elever/patienter/skolklasser (håll nere Ctrl-tangent (windows), Command-tangent (Mac) ) som ska tas bort och klicka sedan på uppåtpil ↑ eller för att ta bort alla valda, klicka på uppåtpilen ⤒

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._15.09.46.png


5. Klicka på Ok. Skickade enkäter listas i tabellen på sidan under fliken Enkätsvar

Skicka webbenkät till en elev via elevöversikten:

 1. Gå till Elevöversikten och klicka på Använd elev för att
 2. I listan väljer du Skicka enkät och klickar på den enkät som du önskar skicka.
 3. Klicka på Skicka enkät.
 4. Den skickade enkäten syns nu på elevöversikten men även i listan för den aktuella enkäten under Listor & Tabeller och Webbenkäter. 

En skickad webbenkät kan även öppnas och fyllas i direkt i Prorenata Journal. För att besvara enkäten exempelvis tillsammans med eleven/patienten gör du så här:

 1. Gå till elevens journal och klicka på enkäten i elevöversikten. Om en enkät har skickats syns den som en grå ruta i Elevöversikten.
 2. Klicka på enkätrutan och välj Öppna enkät för ifyllnad.
 3. Svara på enkätfrågorna och klicka på Skicka

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._15.15.15.png

 

Enkäten kan också öppnas genom att gå via Listor & Tabeller och Webbenkäter.

 1. Välj den enkät du vill öppna.
 2. Leta reda på eleven i listan över skickade enkäter och klicka på funktionspilen längst till höger.
 3. Klicka på Öppna enkät för ifyllnad
 4. Svara på enkätfrågorna och klicka på Skicka
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan