Skapa och redigera en webbenkät

För att arbeta med webbenkäter måste modulen Webbenkäter vara aktiverad för din organisation och ditt konto måste ha behörighet för att skapa webbenkäter.  

 För att skapa en ny enkät gör så här:

 1. Klicka på Listor & Tabeller i huvudmenyn och välj Webbenkäter.
 2. Klicka på knappen Ny enkät
 3. Ange Enkätens titel och eventuell Förtext som exempelvis beskriver enkätens syfte och användningsområde.
 4. Välj vilken dokumentationsmapp som enkäten ska kopplas till. Detta påverkar i vilken flik som enkätsvaren senare förs in i.
 5. Välj om enkäten ska baseras på en redan befintlig anteckningsmall. 
 6. Väl vilken behörighetsnivå som användaren behöver ha för att kunna använda enkäten.
 7. Om organisationen har aktiverat funktionen Öppen enkätsida kan man konfigurera inställningar för det. Läs mer här
 8. Spara.

Observera att om webbenkäten baseras på en redan befintlig anteckningsmall kommer endast de svarsalternativ som stöds av funktionen att kunna användas. Övriga svarsalternativ kommer inte att visas. De svarsalternativ som stöds är:

 • Kort text
 • Fritext
 • Flerval, välj en
 • Flerval, välj flera
 • Ja/nej
 • Heltal
 • Skala

Om man väljer att basera enkät på redan befintlig anteckningsmall kommer rader markerade med Ej redigerbar att komma in som enkätdel Beskrivande avsnitt

Om du inte baserar enkäten på en anteckningsmall behöver du lägga till enkätdelar. Det gör du så här:

1. Klicka på fliken Redigera enkät och knappen Ny enkätdel
2. Välj vilken typ av svarsalternativ du önskar exempelvis fritextfält, flerval, ja/nej osv.
3. Ange frågans rubrik, eventuell beskrivning och om frågan ska vara obligatorisk.
4. Spara
5. Upprepa för nästa fråga

Ha_lsoenka_t3.png

Ha_lsoenka_t4.png

Om du vill lägga till ett avsnitt med bara rubrik och beskrivning som inte ska vara ett svarsalternativ välj Ny enkätdel och Beskrivande avsnitt.  Det visas alltså inte som ett svarsalternativ i enkäten, skapar ingen anteckning då du för in enkätsvar i journalen och kommer inte heller med om du skapar en rapport baserad på enkäten. 

Om du vill ta bort eller redigera enstaka enkätdelar, klicka på funktionspilen vid sidan av frågan. Vill du ta bort samtliga frågor i enkäten klickar du på Rensa enkätdelar 

Ska_rmavbild_2018-08-29_kl._14.18.53.png

För att redigera namn eller andra uppgifter för webbenkäten klickar du på Redigera info.  

Ta bort eller arkivera enkät

Om du vill ändra behörighetsnivå för vem som ska kunna arkivera/ta bort enkät läs mer om det här

För att ta bort eller arkivera en enkät gå till Redigera enkät

Ha_lsoenka_t5.png

 

Arkivera enkät

 • Arkivera enkät om du inte vill att den ska vara aktiv längre.
 • Enkäten inklusive alla ej införda/införda svar finns kvar, men enkäten och svar kan inte administreras. 
 • Det går inte inte att skicka in svar på enkäten.
 • Det går att avarkivera enkäten så att den blir aktiv igen.  

Ta bort enkät

 • Ta bort enkät kan du göra på en enkät som inte fått in några enkätsvar. 
 • Om du fått in svar på en enkät visas inte knappen. Du måste då först ta bort alla eventuella enkätsvar innan du kan ta bort enkäten.

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan