Skapa och redigera en webbenkät

För att arbeta med webbenkäter måste modulen Webbenkäter vara aktiverad för din organisation och ditt konto måste ha behörighet för att skapa webbenkäter.  

 För att skapa en ny enkät gör så här:

 1. Klicka på Listor och Tabeller i huvudmenyn och välj Webbenkäter.
 2. Klicka på knappen Ny enkät
 3. Ange Enkätens titel och eventuell Förtext som exempelvis beskriver enkätens syfte och användningsområde.
 4. Välj vilken journalflik som enkäten ska kopplas till. Detta påverkar i vilken flik som enkätsvaren senare förs in i.
 5. Välj om enkäten ska baseras på en redan befintlig journalmall. 
 6. Väl vilken behörighetsnivå som användaren behöver ha för att kunna använda enkäten.
 7. Spara.

Observera att om webbenkäten baseras på en redan befintlig journalmall kommer endast de svarsalternativ som stöds av funktionen att kunna användas. Övriga svarsalternativ kommer inte att visas. De svarsalternativ som stöds är:

 • Kort text
 • Fritext
 • Flerval, välj en
 • Flerval, välj flera
 • Ja/nej
 • Heltal
 • Skala

Om du inte baserar enkäten på en journalmall behöver du lägga till enkätfrågor. Det gör du så här:

1. Klicka på fliken Redigera enkät och knappen Ny enkätfråga
2. Välj vilken typ av svarsalternativ du önskar exempelvis fritextfält, flerval, ja/nej osv.
3. Ange frågans rubrik, eventuell beskrivning och om frågan ska vara obligatoriska.
4. Spara
5. Upprepa för nästa fråga. 

Ska_rmavbild_2017-07-04_kl._10.38.40.png 

Om du vill ta bort eller redigera enstaka enkätfrågor, klicka på funktionspilen vid sidan av frågan. Vill du ta bort samtliga frågor i enkäten klickar du på Rensa enkätfrågor

 

För att redigera namn eller andra uppgifter för webbenkäten klickar du på Redigera info

 

Ta bort eller arkivera enkät

Om du vill ändra behörighetsnivå för vem som ska kunna arkivera/ta bort enkät läs mer om det här

För att ta bort eller arkivera en enkät gå till Redigera enkätSka_rmavbild_2018-05-28_kl._11.04.15.png

Arkivera enkät

 • Arkivera enkät om du inte vill att den ska vara aktiv längre.
 • Enkäten inklusive alla ej införda/införda svar finns kvar, men enkäten och svar kan inte administreras. 
 • Det går inte inte att skicka in svar på enkäten.
 • Det går att avarkivera enkäten så att den blir aktiv igen.  

Ta bort enkät

 • Ta bort enkät kan du göra på en enkät som inte fått in några enkätsvar. 
 • Om du fått in svar på en enkät visas inte knappen. Du måste då först ta bort alla eventuella enkätsvar innan du kan ta bort enkäten.

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk