Journalförstöringar från elevöversikten

OBS: När förstöring har genomförts kan detta inte ångras, var därför mycket noggrann när förstöring genomförs. 

På patient/elevöversikten, under Administrera, hittar man alternativet Förstör journal.

När man klickat på Förstör journal, öppnas en vy där man blir ombedd att välja förstöra en enskild dokumentationsmapp eller förstöra en patient/elev inklusive alla dokumentationsmappar.

Efter att valet gjorts, klicka på Kontrollera.

I kontrollsteget visas en sammanfattning med information om vad som kommer att förstöras. 

Kontrollera denna lista noggrant innan du går vidare och klickar på Förstör journal. Efter detta steg kan åtgärden inte ångras. 

När förstöringen är klar visas en förstöringsrapport. För att gå vidare, klicka på Klar

När förstöringen är klar och rapporten är läst rekommenderas att du laddar om ProReNata. En dialogruta visas, från vilken du direkt kan ladda om ProRenata journal direkt. 

Efter förstöring kommer ett mail med information att skickas till organisationen Produktägare.

För att läsa om vilka uppgifter som försvinner vid en Förstöring klicka här

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk