Journalförstöringar

Obs! När förstöring har genomförts kan detta inte ångras, var därför mycket noggrann när förstöring genomförs. 

Prorenata Journal har funktioner för att kunna förstöra enskilda dokumentationsmappar och för att förstöra en patient/elev inklusive alla dokumentationsmappar. För att göra detta behöver du ha rätt behörighet (Administratör). Om du har frågor kring funktionen eller dina behörigheter så hör av dig i första hand till en administratör i din organisation, annars kontakta Prorenata support

Det finns två möjligheter att genomföra en gallring, antingen går man via patienten/eleven, eller så går man via organisationsöversikten där funktionaliteten finns under Journalförstöringar.

Efter förstöring kommer ett email med information att skickas till organisationens produktägare.

Läs mer om hur man genomför en förstöring från patient/elev här.

Läs mer om hur man genomför en förstöring från Organisationsöversikten här.

 

Vilka uppgifter försvinner när man genomför en förstöring?  

Förstöring av enskild dokumentationsmapp

När man förstör en enskild dokumentationsmapp via Prorenata Journal förstörs följande uppgifter

 • Anteckningar
 • Ärenden kopplade till patient/elev
 • Patientkort/Elevkort rensas
 • Bifogade filer
 • Varningar 
 • Upplysningar
 • Upplysningshistorik
 • Varningshistorik
 • Tillväxtkurvor & vaccinationskort (vid förstöring av medicinsk dokumentationsmapp)
 • Bevakningar
 • Enkätsvar
 • SMS meddelanden skickat till patient/elev (anteckningen tas bort och sms rensas från databasen)
 • Mail skickat till patient/elev från elevöversikten (anteckningen tas bort och mail rensas från databasen)
 • Skickade journalkopior (Ej hanterade journalkopior kommer ej kunna föras in av mottagaren. Om redan införd kopia finns genereras en varning om detta)

Från följande uppgifter tas koppling till patient/elev bort men anteckningen kvarstår, förstörs EJ:

 • Protokoll (patient/elevkoppling tas bort från protokollpunkten, protokollanteckningen kvarstår)

 

Förstöring av en patient/elev inklusive alla dokumentationsmappar

När man förstör en patient/elev inklusive alla dokumentationsmappar via Prorenata Journal förstörs följande uppgifter

 • Patient/Elev inklusive kontaktinformation och bild
 • Vårdnadshavare/Kontaktperson inklusive kontaktinformation
 • Anteckningar inklusive patientkort/elevkort
 • Ärenden kopplade till patient/elev
 • Patientkort/Elevkort rensas
 • Bifogade filer
 • Varningar 
 • Upplysningar
 • Upplysningshistorik
 • Varningshistorik
 • Bevakningar
 • Enkätsvar
 • Checklistor
 • Minnesanteckningar
 • SMS meddelanden skickat till patient/elev (anteckningen tas bort och sms rensas från databasen)
 • Mail skickat till patient/elev från elevöversikten (anteckningen tas bort och mail rensas från databasen)
 • Skickade journalkopior (Ej hanterade journalkopior kommer ej kunna föras in av mottagaren. Om redan införd kopia finns genereras en varning om detta)

Från följande uppgifter tas koppling till patient/elev bort men anteckningen kvarstår, förstörs EJ

 • Protokoll (patient/elevkoppling tas bort från protokollpunkten, protokollanteckningen kvarstår)
 • Kalenderbokningar (patient/elevkoppling tas bort från bokningen, bokningen med information kvarstår)
 • Meddelanden om en patient/elev (patient/elevkoppling tas bort från meddelandet, meddelandet och dess innehåll kvarstår)

Följande uppgifter förstörs EJ:

 • Statistik och rapportdata (när skapar ny rapport tas uppgifterna ej med)
 • Besöksloggar
 • Fildelning 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan