Sitthöjdsprocentskurva

För att arbeta med sitthöjdsprocentkurva, måste ditt konto aktiveras för detta. Om det inte är aktiverat så kontakta din administratör, eller om du själv är administratör så kontakta ProReNata support.

Sitthöjds-data läggs in i ProReNata i en journalmall, t.ex i mallen "Längd och Vikt mätning". Om sökordet inte finns i mallen kan raden läggas till av en administratör i Mallverktyget.

Sitthöjds-data visas i ProReNata med hjälp av sitthöjdskurveassistenten, som innehåller patientens/elevens sitthöjdsdata och olika standardbakgrundskurvor för flera åldersintervall.

För att öppna Sitthöjdsprocentkurvan gör så här:

 1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
 2. Klicka på Kurvor och tabeller-fliken.
 3. Välj Sitthöjdsprocentkurva från listan. En dialogruta dyker upp där du kan se en sitthöjdskurveassistent.

Alternativt gör du så här:

 1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
 2. Klicka på journalfliken.
 3. Gå till journalanteckning Längd- och viktmätning och välj sitthöjdskurveikonen i det övre högra hörnet. En dialogruta dyker upp där du kan se en sitthöjdskurveassistent med tillväxtdata.

Sitthöjds-data visas med hjälp av röda punkter i Sitthöjdsprocentkurvan.

Sitthöjdskurveassistent

På vänstra sidan av kurvassistenten väljer du åldersinterval (0-2 år, 2-5 år, 5-19 år eller alla) i listan Åldersinterval. Du bestämmer om patientens/elevens ålder och kurvors förklaringar ska visas genom att välja Visa ålder och Visa förklaring.

På högra sidan visas elevens/patientens sitthöjds-data och tillväxtkurvor enligt de valda alternativen.  

 • Om du för musen över en punkt så visas värdet för den punkten samt datum för då dokumentation utfördes.
 • Du har en översikt över kurvor och förklaringar visas i det övre vänstra hörnet.
 • Om du trycker på förklaring i det övre vänstra hörnet, så kommer motsvarande kurva att visas/försvinnas.
 • Kurvorna kan visas i helskärm om du trycker på knappen Helskärm. Du kan också växla skärmläge och visa kurvor horisontalt och mer detaljerade genom att klicka på Växla skärm läge-knappen i det övre högra hörnet (Obs! Detta stöds ej i Internet Explorer).
 • Du kan skriva ut sitthöjdsprocentkurvan om du trycker Skriv ut knappen. 
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk