Sitthöjdsprocentskurva

För att arbeta med sitthöjdsprocentkurva behöver du ha behörighet till den medicinska dokumentationsmappen under Kurvor & Tabeller. Om du inte har det så kontakta din administratör. Om du själv är administratör så kontakta Prorenata support.

Sitthöjds-data läggs in i Prorenata Journal i en anteckningsmall, t.ex i mallen "Längd och Vikt mätning". Om sökordet inte finns i mallen kan raden läggas till av en administratör i Mallverktyget.

Sitthöjds-data visas i Prorenata Journal med hjälp av sitthöjdskurveassistenten, som innehåller patientens/elevens sitthöjdsdata och olika standardbakgrundskurvor för flera åldersintervall.

Hur du öppnar Sitthöjdsprocentkurvan 

 1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
 2. Klicka på Kurvor & Tabeller-fliken.
 3. Välj Sitthöjdsprocentkurva från listan. En dialogruta öppnas där du kan se en sitthöjdskurveassistent.

Du kan också öppna sitthöjdsprocentkurvan genom att 

 1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
 2. Klicka på dokumentationsmappen.
 3. Gå till anteckning Längd- och viktmätning och välj sitthöjdskurveikonen i det övre högra hörnet. En dialogruta dyker upp där du kan se en sitthöjdskurveassistent med tillväxtdata.

Sitthöjds-data visas med hjälp av röda punkter i Sitthöjdsprocentkurvan.

Sitthöjdskurveassistent

På vänstra sidan av kurvassistenten väljer du åldersintervall (0-2 år, 2-5 år, 5-19 år eller alla) i listan Åldersintervall. Du bestämmer om patientens/elevens ålder och kurvors förklaringar ska visas genom att välja Visa ålder och Visa förklaring.

På högra sidan visas elevens/patientens sitthöjds-data och tillväxtkurvor enligt de valda alternativen.  

 • Om du för musen över en punkt så visas värdet för den punkten samt datum för då dokumentation utfördes.
 • Du har en översikt över kurvor och förklaringar visas i det övre vänstra hörnet.
 • Om du klickar på förklaring i det övre vänstra hörnet, så kommer motsvarande kurva att visas/försvinnas.
 • Kurvorna kan visas i helskärm om du klickar på knappen Helskärm. Du kan också växla skärmläge och visa kurvor horisontalt och mer detaljerade genom att klicka på Växla skärm läge-knappen i det övre högra hörnet (Obs! Detta stöds ej i Internet Explorer).
 • Du kan skriva ut sitthöjdsprocentkurvan om du klickar på Skriv ut-knappen. 
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan