Biblioteket

I ProReNata Journal finns stöd för att lagra olika typer av interna och externa blanketter, riktlinjer, styrdokument och diverse filer i Biblioteket. Det är ett gemensamt bibliotek för alla användare i organisationen. Här kan användare ladda ner eller skriva ut dokument som hanteras traditionellt på papper t.ex via posten. 

Biblioteket når du på Hemsidan i ProReNata Journal om du klickar på ikonen Biblioteket till höger om Listor och tabeller.

I biblioteket kan man, för att lättare överblicka filerna, skapa delkategorier t.ex Metodbok, Formulär och Utbildningsmaterial. Detta görs genom att klicka på Ny delkategori. Delkategorierna syns då i den gula rutan till höger. Man kan redigera texten som visas under kategorinamnet genom att klicka på knappen redigera. Det går att ändra ordningen på delkategorierna genom att dra och släppa de blå mapparna i den ordning man önskar.

För att lägga till filer i biblioteket klickar man på Bifoga filer i menyfliken. 

För att ta bort eller flytta filer i biblioteket klickar man på den blå funktionspilen vid filnamnet och väljer där ta bort eller flytta. 

Man kan ta bort en kategori genom att klicka på den blå funktionspilen vid kategorinamnet och välja ta bort. Observera att samtliga filer som är kopplade till kategorin kommer att tas bort när detta genomförs.  

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk