Ansvarsroller i Prorenata Journal

Produktägare

Som Produktägare är man organisationens huvudsakliga kontakt med Prorenata. Motsvarande roll kallas ibland systemförvaltare eller objektsägare. Rollen som Produktägare regleras i Prorenatas Allmänna Villkor och definieras som följer:

Kunden ska utse en eller flera produktägare (”Produktägare”). Dessa Produktägare har rätt att representera Kunden rörande Tjänstens användning och konfiguration. Rättigheterna inbegriper men inskränker sig inte till rätt att:

 • Ändra behörigheter
 • Godkänna i- och ur-kopplande av extra tjänster, även sådana som medför extra kostnader för Kunden.
 • Göra beställningar i enlighet med Prislistan
 • Utse en ny Produktägare

Produktägares namn och kontaktuppgifter ska meddelas Prorenata av Kunden. I förekommande fall kan också en beskrivning av Produktägarens specifika ansvarsområden meddelas Prorenata. Kunden är ansvarig för att omgående meddela Prorenata alla ändringar gällande Produktägare.

Produktägaren bör, men måste inte vara en användare i Prorenata. Hen kontaktas av Prorenata angående nya funktioner/ändringar i systemet som organisationen behöver ta ställning till och får löpande information om Prorenata via nyhetsbrev.

Om Produktägare saknas eller har slutat på organisationen kan en firmatecknare/verksamhetschef för organisationen utse en ny produktägare via skriftligt besked till Prorenata.

______________________________________________________________________________

Administratör

En administratör har tillgång till alla administrativa verktyg i Prorenata Journal. Det innebär bland annat:

 • Lägga till och ta bort användare
 • Hantera användares inloggningsmetoder och behörigheter
 • Utse ny administratör
 • Hantera organisationsinställningar
 • Implementera nya anteckningsmallar
 • Utföra patientimporter/elevimporter (den som är importansvarig får e-post med importrapporter bl.a.)
 • Beställa och hantera YubiKey-nycklar (Obs! YubiKey-nycklarna måste stödja OTP (one-time passcode/password) för att fungera.)

Samt via supporten:

 • Lägga till organisationsenheter
 • Hantera automatiska integrationer

Här finns en mer utförlig beskrivning av vad man kan göra som administratör. 

Om Administratör saknas eller har slutat så kan ny utses av Produktägare via skriftligt besked till Prorenata.

_____________________________________________________________________________

Underadministratör

Det finns möjlighet att definiera Underadministratör som en behörighetsnivå. Vad man som Underadministratör har tillgång till i Prorenata Journal beror på organisationens inställningar men kan ex. omfatta:

 • Hantera elever/patienter
 • Skapa nya rapportmallar
 • Hantera anteckningsmallar

En underadministratör kan bland annat:

 • Se alla organisationsenheter
 • Skapa nya användarkonton, tilldela uppdrag till andra användare och hantera inloggningsmetoder
 • Tilldela YubiKey-nycklar till andra användare (Obs! YubiKey-nycklarna måste stödja OTP (one-time passcode/password) för att fungera.)

_____________________________________________________________________________

Medlem

Vad man som Medlem har tillgång till i Prorenata Journal beror på organisationens inställningar. Önskar man tillgång till någon funktion som man inte har tillgång till behöver man vända sig till organisationens administratör. 

______________________________________________________________________________

Firmatecknare

Saknar organisationen administratör och produktägare i Prorenata Journal behöver organisationens firmatecknare utse nya sådana och meddela Prorenata. 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan