Automatiska patient/elevimporter

En automatisk patient/elevimport kan sättas upp på olika sätt, nedan exempel beskriver de vanligaste uppsättningarna av automatiska importer. 

Notera att den svarta linjen i nedan bilder visar vilka områden som ligger inom Prorenatas ansvarsområden vid automatiska importer, frågor om hantering och administration som ligger utanför Prorenatas område riktas med fördel till support hos elevregistret eller skolans IT-administration. 

För att kunna arbeta med patient- och elevimporter behöver du ha administratörsbehörighet i Prorenata Journal. Den som ansvarar för patient/elev-import får e-postmeddelande med importrapport bl.a.

 

Uppladdning till Prorenata Journals FTP-server:

Denna modell är Prorenatas rekommenderade uppsättning för automatisk import. I detta fall tilldelas skolan eller organisationen åtkomst till Prorenatas FTP-server, till vilken skolan eller organisationen laddar upp filer som Prorenata sedan kan hämta för att läsa in i organisationens Prorenata Journal. 

Obs! Uppladdningen till Prorenatas server ombesörjs av organisationens IT-administration, denna hantering och administration ligger utanför Prorenatas ansvarsområden. 

Ska_rmavbild_2019-11-20_kl._13.55.59.png

Uppladdning till egen server: 

En annan vanligt förekommande modell är att skolan eller organisationen har en egen server, till vilken de laddar upp filer. De tilldelar Prorenata åtkomst för att kunna hämta filerna och ladda in i organisationens Prorenata Journal. Prorenata har stöd för FTPS vid patientimport-integrationer. 

Obs! Uppladdningen till Prorenatas server ombesörjs av organisationens IT-administration, denna hantering och administration ligger utanför Prorenatas ansvarsområden. 

 Ska_rmavbild_2019-11-20_kl._13.56.15.png

 

Integration med elevregister:

Mellan vissa elevregister och Prorenata finns det möjlighet att bygga en koppling (en s.k. integration), denna modell innebär att inga filer laddas upp på servrar, utan i detta fall hämtas informationen direkt ifrån elevregistret. 

Uppsättning av en automatisk integration startar med en beställning hos leverantören för elevregister, en beställning som sker separat från Prorenata.

Ska_rmavbild_2019-11-20_kl._13.56.30.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan