Patient/Elevimport till Prorenata Journal

Med Prorenata Journal är det möjligt att importera flera patienter/elever vid ett och samma tillfälle, som alternativ till att skapa enstaka patienter eller elever.

Det finns olika möjligheter för att genomföra en patient/elevimport till Prorenata Journal, samtidigt som olika format av importfiler stöds. Läs mer om vilka filformat som stöds vid elevimport

Det finns möjlighet att exkludera en elev från att bli inaktiv vid elevimport till Prorenata Journal. Läs mer om hur du ej inaktiverar vid elevimport.

Manuell import

Det går att manuellt importera en fil, detta är ett bra alternativ om man exempelvis har låg omsättning på elever och vill uppdatera Prorenata Journal endast vid ett eller ett par tillfällen under året. Här finns mer information om hur du manuellt importerar patienter/elever till Prorenata Journal.


Automatisk import

Automatiska importer är de patient/elevimporter som sker per automatik, man kan välja om importen ska genomföras dagligen, en gång i veckan eller en gång i månaden. Läs mer om automatiska importer.  

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan