Patient/Elevimport till ProReNata Journal

Med ProReNata är det möjligt att importera flera patienter/elever vid ett och samma tillfälle, som alternativ till att skapa enstaka patienter eller elever.

Det finns olika möjligheter för att genomföra en patient/elevimport till ProReNata Journal, samtidigt som olika format av importfiler stöds. Läs mer om vilka filformat som stöds här! 

Det finns möjlighet att exkludera en elev från att bli arkiverad vid ersättningsimport till ProReNata Journal. Läs mer om hur man gör här! 

Manuell import:

Det går att manuellt importera en fil, detta är ett bra alternativ om man exempelvis har låg omsättning på elever och vill uppdatera ProReNata endast vid ett eller ett par tillfällen under året. Mer information om hur man manuellt importerar patienter/elever till ProReNata hittar du här!


Automatisk import:

Automatiska importer är de patient/elevimporter som sker per automatik, man kan välja om importen ska genomföras dagligen, en gång i veckan eller en gång i månaden. Läs mer om automatiska importer här!  

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk