Läsår

Om din organisation i Prorenata Journal är inställd som en skola, har du tillgång till läsårsfunktionalitet. Det innebär att läsåret behöver ändras i Prorenata Journal när ni vill gå över till nytt läsår.

Följande funktioner påverkas av läsårsinställning:

  • Klasser
  • Checklistor
  • Elevimporter

Läs om hur du gör för att byta läsår 

Klasser

Varje läsår i Prorenata Journal har en egen uppsättning klasslistor. Det innebär att en elev som har gått flera år med Prorenata Journal återfinns i klasslistor från samtliga läsår. Till exempel finns det en klasslista med vilka elever som gick i klass 1A 2014/2015 och en klasslista med vilka som gick i klass 2A året efter, 2015/2016, även om det skulle råka vara samma elever. Organisationens inställda läsår avgör vilka klasslistor som visas, men det går också att visa skolklasser från ett tidigare läsår.

Om ni använder er av gruppanteckningar så är det värt att notera att gruppanteckningar är kopplade till en enskild klass, till exempel 1A 2014/2015. De följer inte automatiskt med till klass 2A 2015/2016 nästa år. Om man vill flytta gruppanteckningar från en klass till en annan så beskrivs det i hjälpartikeln som är länkad ovan.

Det lättaste och vanligaste sättet att uppdatera klasslistorna vid nytt läsår är att använda Prorenata Journals Elevimporter som skapar klasser automatiskt (se nedan). För den som vill arbeta manuellt med klasser går det att läsa mer här:

Checklistor

Checklistor är en funktion för att hålla reda på arbetsuppgifter med en skolklass under ett läsår. Checklistorna är kopplade till en specifik klass och ett specifikt läsår och därför kan det upplevas som att checklistor "försvinner" när man byter läsår. Om du saknar checklistor efter läsårsbyte så kan du titta på gamla läsår.

Importera elever

Nytt läsår brukar innebära nya elever. För den som har automatiska importer förs dessa in automatiskt i systemet, se "Automatisk import" nedan. För de som tar ut listor själva ur sitt elevregister går dessa också bra att läsa in i Prorenata Journal via Elevimporter. Här finns mer information om det: Hur utför jag in elev/patientimport.

Automatisk import

Automatiska importer stängs av enligt överenskommelse med er som kund. Detta görs för att inte nya elever ska registeras på det gamla läsåret. Information om detta skickas ut till organisationens produktägare med en uppmaning att ta kontakt med Prorenatas support för att komma överens om datum för övergång till det nya läsåret.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan