Ta emot journalkopior i Prorenata Journal

För att kunna ta emot journalkopior måste funktionen vara påslagen i er organisation samt vara aktiverad för de yrkesroller som ska ha möjlighet att hantera journalkopior.  

Hur du tar emot journalkopior

1. Avisering om mottagen journalkopia. När du mottagit en journalkopia dyker detta upp som en avisering i Prorenata Journal. Är du inte inloggad i Prorenata Journal när aviseringen mottas skickas ett separat mejl till din e-postadress med information.   

2. Journalkopior i Listor & Tabeller
Under Listor & Tabeller hittar du Journalkopior. Här visas både inkommande och utgående journalkopior.
Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.24.45.png
  

3. Inkommande Journalkopior

Klicka på fliken Inkommande journalkopior för att se en lista över dessa. 
Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.31.48.png

 

För att hantera en inkommande journalkopia klickar du på funktionsknappen v. Fem olika val visas visas: Gå till skickad journal, Visa informationFörhandsvy, Godkänn eller Neka. 
Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.32.13.png

Gå till skickad journal - klicka här om du vill öppna journalen som skickats.

Visa information - information om inkommande journalkopia som namn, personnummer, avsändare, enhet, vårdgivare, vart journalkopian skickats, vilken dokumentationsmapp som använts, införandestatus och datum kopian skickats.

Förhandsvy - Om du väljer förhandsvy visas en översikt över journalkopian

Neka - Om du väljer att Neka journalkopian kommer den försvinna ur listan och ingen journalkopia läses in. Har en journalkopia nekats av misstag så måste den skickas igen för att den ska dyka upp i inkommande journalkopior. 

Godkänn - Om du väljer Godkänn öppnas en dialogruta som assisterar dig i att välja rätt målelev/patient. Den förhandsvisar den mottagna journalkopian, i detta steg kan du kontrollera uppgifterna. Om du väljer Avbryt kommer du tillbaka till översikten av inkomna journalkopior. 

4. Välj målelev/målpatient 

I denna vy visas vårdenhetstyp (t.ex. Medicinsk elevhälsa eller Elevakt). 

Om en elev/patient med samma personnummer och namn hittas i organisationen kommer denna att föreslås som målelev/målpatient, om ett förslag inte kan ges kan man söka efter en elev/patient i sökfältet. Hittas ingen elev/patient kan man välja att skapa en ny elev/patient direkt från sidan. 

När du valt målelev/målpatient, klicka på Nästa steg
Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.33.10.png 

 5. Bekräfta journalinförande

I detta steg blir du ombedd att Bekräfta journalinförande. En överblick visar vart journalen är skickad från och vart den kommer att kopieras in.

Om man vill avbryta inkopieringen eller backa kan man använda sig av Avbryt eller Föregående

För att genomföra införandet av journalkopian, klicka på För in journal. Journalkopian kommer då att läsas in i mottagarpatientens journal.
Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.33.31.png

 

När journalkopian har förts in visas återigen listan över inkommande journalkopior. Status för den inlästa journalkopian är nu Införd
Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.33.58.png

Går man till elevens/patientens journal ser man de inkopierade anteckningarna, dessa är markerade med en gul-vit markering i kanten. 

På varje införd anteckning visas vilken som är ansvarig person och på vilken enhet och organisation (om annan) som anteckningen skapades på (gäller alla anteckningar skapade efter 2020-11-04).

 

Ändring vid införande av journalkopior som skapas efter den 2020-06-25: 
För att undvika dubbletter av anteckningar vid införande av journalkopior så görs nu en kontroll på om anteckningen redan finns i mottagande dokumentationsmapp.

  • Om anteckningen redan finns så kommer den inte att föras in på nytt.
  • Om anteckningen finns men har uppdaterats i den nya journalkopian, kommer den att uppdatera befintlig anteckning i mottagande dokumentationsmapp.
  • För anteckningar som skapats automatiskt i dokumentationsmappen, så som t ex ärendeanteckning, gruppanteckningar så kommer uppdateringar i dessa anteckningar inte att komma med om ny journalkopia skapas.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan