Ta emot journalkopior i ProReNata Journal

För att kunna ta emot journalkopior så måste funktionen vara påslagen i er organisation samt vara aktiverad för de yrkesroller som ska ha möjlighet att hantera journalkopior.  

Hur du tar emot journalkopior

1. Notis om mottagen journalkopia. När du mottagit en journalkopia dyker detta upp som en notis i ProReNata. Är du inte inloggad i ProReNata när notisen mottas skickas ett separat mejl till din e-postadress med information.   

2. Journalkopior i Listor & Tabeller

Under Listor & Tabeller hittar du Journalkopior, här ser du både inkommande och utgående journalkopior.

  

3. Inkommande Journalkopior

Klicka på fliken Inkommande journalkopior för att se en lista över dessa. 

Inkommande_journalkopior.png

För att hantera en inkommande journalkopia klickar du på funktionsknappen v. Fem olika val visas visas: Gå till skickad journal, Visa information, Förhandsvy, Godkänn eller Neka. 

Ta_emot_journalkopia_funktionsmeny.png

Gå till skickad journal - klicka här om du vill öppna journalen som skickats.

Visa information - information om inkommande journalkopia som namn, personnummer, avsändare, enhet, vårdgivare, vart journalkopian skickats, vilken dokumentationsmapp som använts, införandestatus och datum kopian skickats.

Förhandsvy - Om du väljer förhandsvy visas en översikt över journalkopian

Neka - Om du väljer att Neka journalkopian kommer den försvinna ur listan och ingen journalkopia läses in. Har en journalkopia nekats av misstag så måste den skickas igen för att den ska dyka upp i inkommande journalkopior. 

Godkänn - Om du väljer Godkänn öppnas en dialogruta som assisterar dig i att välja rätt målelev/patient. Den förhandsvisar den mottagna journalkopian, i detta steg kan du kontrollera uppgifterna. Om du väljer Avbryt kommer du tillbaka till översikten av inkomna journalkopior. 

4. Välj målelev/målpatient 

I denna vy visas vårdenhetstyp (ex. Medicinsk elevhälsa eller Elevakt). 

Om en elev/patient med samma personnummer och namn hittas i organisationen kommer denna att föreslås som målelev/målpatient, om ett förslag inte kan ges kan man söka efter en elev/patient i sökfältet. Hittas ingen elev/patient kan man välja att skapa en ny elev/patient direkt från sidan. 

När man valt målelev/målpatient klickar man på Nästa steg

Ta_emot_journalkopia_va_lj_patient.png

 

 5. Bekräfta journalinförande

I detta steg blir man ombedd att Bekräfta journalinförande, en överblick visar vart journalen är skickad från och vart den kommer att kopieras in.

Om man vill avbryta inkopieringen eller backa kan man använda sig av Avbryt eller Föregående.  

För att genomföra införandet av journalkopian, klicka på För in journal. Journalkopian kommer då att läsas in i mottagarpatientens journal.

Ta_emot_journalkopia_bekra_fta.png

 

När journalen har förts in visas återigen listan över inkommande journalkopior, statusen för den inlästa journalkopian har nu status Införd
Info_rd_journalkopia.png

Går man till elevens/patientens journal ser man de inkopierade anteckningarna, dessa är markerade med en gul-vit markering i kanten. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan