Ta emot Journalkopior i ProReNata

För att kunna ta emot journalkopior så måste funktionen vara påslagen i er organisation samt vara aktiverad för de yrkesroller som ska ha möjlighet att hantera journalkopior. 

Se även denna utbildningsfilm om att skicka och ta emot journalkopior elektroniskt.  

1. Notis om mottagen journalkopia

När du mottagit en journalkopia dyker detta upp som en notis i ProReNata. Är du inte inloggad i ProReNata när notisen mottas skickas ett separat mail till din e-post med information.   

2. Journalkopior i Listor & Tabeller

Under Listor & Tabeller hittar du Journalkopior, här ser du både inkommande och utgående journalkopior.

  

3. Inkommande Journalkopior

När Inkommande journalkopior är markerat visas en lista över dessa. 

För att hantera en inkommande journalkopia trycker du på funktionsknappen, när du trycker på knappen visas tre val, Förhandsvy, Godkänn eller Neka

Förhandsvy - Om du väljer förhandsvy visas en översikt över journalkopian

Neka - Om du väljer att Neka journalkopian kommer den försvinna ur listan och ingen journalkopia läses in. Har en journalkopia nekats av misstag så måste den skickas igen för att den ska dyka upp i inkommande journalkopior. 

Godkänn - Om du väljer Godkänn öppnas en dialogruta som assisterar dig i att välja rätt målelev/patient. Den förhandsvisar den mottagna journalkopian, i detta steg kan du kontrollera uppgifterna. Om du väljer Avbryt kommer du tillbaka till översikten av inkomna journalkopior. 

4. Välj målelev/målpatient 

I denna vy visas vårdenhetstyp (ex. Medicinsk elevhälsa eller Elevakt). 

Om en elev/patient med samma personnummer och namn hittas i organisationen kommer denna att föreslås som målelev/målpatient, om ett förslag inte kan ges kan man söka efter en elev/patient i sökfältet. Hittas ingen elev/patient kan man välja att skapa en ny elev/patient direkt från sidan. 

När man valt målelev/målpatient så trycker man på Nästa steg

 5. Bekräfta journalinförande

I detta steg blir man ombedd att Bekräfta journalinförande, en överblick visar vart journalen är skickad från och vart den kommer att kopieras in.

Om man vill avbryta inkopieringen eller backa kan man använda sig av Avbryt eller Föregående.  

För att genomföra införandet av journalkopian, tryck på För in journal. Journalkopian kommer då att läsas in i mottagarpatientens journal.

När journalen har förts in visas återigen listan över inkommande journalkopior, statusen för den inlästa journalkopian har nu status Införd

Går man till elevens/patientens journal ser man de inkopierade anteckningarna, dessa är markerade med en gul-vit markering i kanten. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk