E-recept inställningar

Om din organisation använder e-recept funktionen kan du som administratör konfigurera e-recept inställningar för användare som ska förskriva elektroniskt. Här hittar du mer information om e-recept funktionen som bygger på en integration mellan Alfa e-Recepts webbaserade receptfunktion och ProReNata Journal. Obs! Användaren måste ha en giltig licens hos Alfa e-Recept för att kunna använda funktionen.

Så här skapar du e-recept koppling för användare:

  1. Gå till användarens inställningssida, klicka på hanteringsmenyn och välj sedan E-recept inställningar.
  2. I dialogrutan som dyker upp bekräfta genom att klicka på Ja, skapa en koppling till e-recept.
  3. Ange förskrivarens personnummer och kontrollera att rutan Tillåt att användaren förskriver via Alfa e-recept är rutan är ikryssad.
  4. Klicka på Spara.

 Så här tar du bort e-recept koppling för användare:

  1. Gå till användarens inställningssida, klicka på hanteringsmenyn och välj sedan E-recept inställningar.
  2. I dialogrutan som öppnas klicka på Ta bort-knappen och sedan bekräfta genom att klicka på Ja, ta bort. Kopplingen till Alfa e-Recept kommer att tas bort och användaren kan inte längre förskriva elektroniskt via ProReNata Journal. Lista över förskrivna recept och patientens medicinlista blir tillgänglig för användaren.

Om du bara avmarkerar rutan Tillåt att användaren förskriver via Alfa e-recept kommer kopplingen till Alfa e-recept avaktiveras. Användarens personnummer förblir dock sparas och kopplingen kan aktiveras vid en senare tidpunkt.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk