Skapa rapporter skolhälsovård - exempel

Nedan följer en rad exempel på hur en rapportmall kan byggas utifrån vanligt förekommande rapporteringsområden inom skolhälsovården:

Information kring urvalskriterier i en rapport kan du läsa om här.

Fler bruksanvisningar kring rapporter och mallar finns här.

  

Rapport genomförda hälsosamtal 

Denna mall bygger på en specifik anteckning som heter "Hälsosamtal". Här är också viktigt att ange vilket läsår det gäller. Vi vill veta hur många hälsosamtal som utförts och alltså hur många gånger den mallen använts. 
Ska_rmavbild_2020-02-14_kl._13.52.10.png

  

Rapport genomförda spontanbesök

Genom denna rapport vill vi få fram information om hur många spontanbesök som genomförts under läsåret på respektive skola. Vi väljer därför kontakttypen "Spontanbesök", fyller i vilket läsår det gäller samt grupperar per skola. 
Ska_rmavbild_2020-02-14_kl._13.54.22.png


Rapport över antal genomförda vaccinationer under ett läsår

Vi vill veta hur många vaccinationer som genomförts på respektive skola under året. Vi väljer anteckningen Vaccination, skola väljs av användaren när rapporten skapas. Grupperingen ska ske per skola.
Ska_rmavbild_2020-02-14_kl._13.57.09.png
 

Rapport genomsnitts-BMI

Denna mall bygger på information som skrivits in under sökord som har med längd och vikt att göra. Vi har valt att fylla i vad anteckningens titel ska börja med samt beräkningen BMI-medelvärde som är en färdig parameter att välja. 
Ska_rmavbild_2020-02-14_kl._14.00.06.png

 

Antal skickade remisser under ett läsår

Vi vill veta hur många remisser som skickats under ett läsår. Skola väljs när rapporten tas ut. Vi väljer anteckning "Remiss" , rätt läsår samt grupperar per skola. Vi vill också veta hur många remisser som skrivits på respektive kön och till vem, lägger till dessa kolumner. 

Ska_rmavbild_2020-02-14_kl._14.02.48.png

 

Resultat av hälsoenkät 

För att få ut en rapport som visar utfallet av en hälsoenkät gör vi en rapportmall som baseras på den anteckningstypen och väljer önskat skolår. I beräkningarna ingår då svaren på de frågor eleven svarat på och vi kan få ut ett överskådligt tårtdiagram som visar svarsfördelningen, se exempel nedan på hur det kan se ut. 

Ska_rmavbild_2020-02-14_kl._14.10.37.png 

Exempel på hur tårtdiagrammet ser ut som visar utfallet av Hälsosamtal:
Ska_rmavbild_2020-02-14_kl._13.52.39.png

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan