Installera skanningprogrammet

När du öppnar dialogrutan för skanning och skanningprogrammet inte är installerat så kommer du automatiskt att bli ombedd att ladda ner det. Programmet måste installeras på varje dator som du ska kunna skanna från, men installationen behöver bara göras en gång per dator.

Obs! Chromebook med Google Chrome har ej stöd för skanning.

Hur du installerar skanningprogrammet

 1. Gå till anteckningen och klicka på knappen Scanna. En skanningdialogruta öppnas och sedan kommer Dynamic Web TWAIN dialogruta att visas.
 2. Klicka på Download-knappen. Bekräfta att du vill ladda ner programmet och välj var du vill installera det på din dator.
  Ska_rmklipp.png
 3. Installera programmet på din dator.
 4. Stäng installationsdialogen och starta om din webbläsare.
 5. Gå tillbaka till anteckningen och klicka på Scanna svartvitt eller Scanna färg för att börja skanna.
 6. Scanner Security-dialogrutan öppnas och du kan aktivera tillstånd för din skanner. Klicka på Allow once eller Always allow
 • Allow once: Tillstånd aktiveras tills du uppdaterar eller stänger webbläsaren och öppnar den igen. 
 • Always allow: Permanent tillstånd aktiveras, dialogrutan dyker inte upp igen.
 • Block once: Blockeras tills du uppdaterar eller stänger webbläsaren och öppnar den igen.
 • Always block: Blockeras permanent, dialogrutan dyker inte upp igen.
     


  När du väljer Always allow eller Block always kommer en webtwain.exception-fil att skapas automatiskt under: 
  C: \Windows\SysWOW64\Dynamsoft\DynamicWebtwain\ForChrome (Microsoft Windows)
  eller 
  C: \Windows\System32\Dynamsoft\DynamicWebtwain\ForChrome
  (Microsoft Windows)
  eller
  /Applications/DynamsoftService/WebTwain/12.2.1221/webtwain.exception (macOS).

  Om du vill göra ett annat val, kan du ta bort alla undantag och ändra val av tillstånd.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan