Patient/elevhopslagning samt Dubbletter från Organisationsöversikt

OBS: När en patient/elevhopslagning har genomförts kan detta inte ångras, var därför mycket noggrann när en hopslagning genomförs. 

 

I Organisationsöversikten hittas funktionaliteten för patient/elevhopslagningar samt möjliga dubbletter i organisationen. 

 

 

En lista över utförda hopslagningar visas. Från denna vy kan man även välja att utföra en ny hopslagning, detta gör man genom att trycka på Slå ihop två elever. 

Ska_rmavbild_2017-06-05_kl._10.15.50.png

 

När man tryckt på Slå ihop elever, öppnas en vy där man blir ombedd att välja vilka två patienter/elever som ska slås ihop. Där det står Elev/patient som ska slås ihop väljer du den elev/patient som du vill ska vara borta efter hopslagningen, vi kallar den källpatient/källelev. I det nedre fältet, där det står Elev/patient som den ska slås ihop med så väljer du den elev/patient som ska vara kvar efter hopslagningen, som all information ska flyttas till. Vi kallar den målpatient/målelev.

 När två patienter/elever valts, tryck på Kontrollera. 

I kontrollsteget visas en lista över vad som kommer att föras över, den varnar även för eventuella skillnader i information mellan källpatient/källelev och målpatient/målelev. En sammanfattning visas även med information om hopslagningen är giltig samt vilka två patienter/elever som kommer att slås ihop. 

Kontrollera denna lista noggrant innan du går vidare och trycker på Slå ihop patient/elever, efter detta steg kan åtgärden inte ångras. 

 

När hopslagningen är klar visas en hopslagningsrapport. För att gå vidare, tryck på Klar. 

Under fliken Dubbletter visas potentiella dubbletter i organisationen, patient/elev där systemet har identifierat något av följande:

  1. Samma personnummer
  2. Samma första 6 siffror + samma för- och efternamn

Ska_rmavbild_2017-06-05_kl._10.16.04.png

Via funktionsknappen till höger på raden kan du välja att slå ihop elev/patient

Ska_rmavbild_2017-06-05_kl._10.22.05.png

Ska_rmavbild_2017-06-05_kl._10.22.51.png

Förfarandet är sedan detsamma som det som visats ovan! 

Presumtiva dubbletter visas också som en informationsruta på elevöversikten för användare som har behörighet till eleven. 

Ska_rmavbild_2017-06-05_kl._11.00.15.png

 

När hopslagningen är klar och rapporten är läst rekommenderas att du laddar om ProReNata. En dialog visas, från vilken du direkt kan ladda om ProRenata journal direkt. 

       

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk