Patient/elevhopslagning samt Dubbletter från Organisationsöversikt

Obs! När en patient/elevhopslagning har genomförts kan detta inte ångras, var därför mycket noggrann när en hopslagning genomförs. 

I Organisationsöversikten hittar du funktionaliteten för patient/elevhopslagningar samt möjliga dubbletter i organisationen. 
Patientsla_ihop1.png

En lista över utförda hopslagningar visas. Från denna vy kan man även välja att utföra en ny hopslagning, detta gör man genom att klicka på Slå ihop två patienter

Patientsla_ihop2.png
 

När man klickat på Slå ihop två patienter öppnas en vy där man blir ombedd att välja vilka två patienter/elever som ska slås ihop. Där det står patient/elev som ska slås ihop väljer du den patient/elev som du vill ska vara borta efter hopslagningen, vi kallar den källpatient/källelev. I det nedre fältet, där det står patient/elev som den ska slås ihop med så väljer du den patient/elev som ska vara kvar efter hopslagningen, som all information ska flyttas till. Vi kallar den målpatient/målelev.

Patientsla_ihop3.png

När du valt två patienter/elever, klicka på Kontrollera
Kontrollerapatientsla_.png

I kontrollsteget visas en lista över vad som kommer att föras över, den varnar även för eventuella skillnader i information mellan källelev/källpatient och målpatient/målelev. En sammanfattning visas även med information om hopslagningen är giltig samt vilka två patienter/elever som kommer att slås ihop. 

Kontrollera denna lista noggrant innan du går vidare och klickar på Slå ihop patienter/elever, efter detta steg kan åtgärden inte ångras.

 

kontrollera2.png

 

När hopslagningen är klar visas en hopslagningsrapport. För att gå vidare, klicka på Klar

sla_ihop4.png

Under fliken Dubbletter visas potentiella dubbletter i organisationen, patient/elev där systemet har identifierat något av följande:

  1. Samma personnummer
  2. Samma första 6 siffror + samma för- och efternamn

Dubbletter1.png

Via funktionshanteringsknappen v till höger på raden kan du välja att slå ihop elev/patient.

Dubbletter2.png

Dubbletter3.png

Gör sedan som beskrivits ovan. 

Presumtiva dubbletter visas också som en informationsruta på elevöversikten för användare som har behörighet till eleven. 

Pot_dubblett.png

 

När hopslagningen är klar och rapporten är läst rekommenderas att du laddar om Prorenata. En dialog visas, från vilken du direkt kan ladda om Prorenata journal direkt.  

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan