Patient/elevhopslagning från patient/elev

OBS: När en patient/elevhopslagning har genomförts kan detta inte ångras, var därför mycket noggrann när en hopslagning genomförs. 

För att kunna göra en hopslagning av journaler krävs administratörsrättigheter!

I Patient/elevöversikten, under Administrera, hittar du alternativet Slå ihop med annan patient/elev. 

OBS: Den patient/elev man utgår ifrån blir per automatik källpatient/källelev.
Sla__ihop_med_patient.png

 

I nästa steg är att välja målpatient/målelev. Ett sökfält finns för att hjälpa användaren att välja rätt målpatient/målelev. När rätt patient/elev har markerats, klicka på knappen Kontrollera för att komma vidare. 

Va_lj_patienter_att_sla__ihop_3.png

I kontrollsteget visas en lista över vad som kommer att föras över, den varnar även för eventuella skillnader i information mellan källpatient/källelev och målpatient/målelev. En sammanfattning visas även med information om hopslagningen är giltig samt vilka två patienter/elever som kommer att slås ihop. 

Kontrollera denna lista noggrant innan du går vidare och klickar på Slå ihop patient/eleverefter detta steg kan åtgärden inte ångras. 

Kontrollera_2.png

 

 

När hopslagningen är klar visas en hopslagningsrapport. För att gå vidare, klicka på Klar

Hopslagningsrapport_2.png 

 

När hopslagningen är klar och rapporten är läst rekommenderas att du laddar om ProReNata. En dialog visas, från vilken du direkt kan ladda om ProRenata journal direkt. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk