Patient/elevhopslagning från patient/elev

Obs! När en patient/elevhopslagning har genomförts kan detta inte ångras, var därför mycket noggrann när en hopslagning genomförs. 

För att kunna göra en hopslagning av journaler krävs administratörsrättigheter!

I Patient/elevöversikten, under Administrera, hittar du alternativet Slå ihop med annan patient/elev. 

Obs! Den patient/elev man utgår ifrån blir per automatik källpatient/källelev.

Sla_ihop1.png

 

I nästa steg väljer du målpatient/målelev. Ett sökfält finns för att hjälpa användaren att välja rätt målpatient/målelev. När rätt patient/elev har markerats, klicka på knappen Kontrollera för att komma vidare. 

Sla_ihop2.png

I kontrollsteget visas en lista över vad som kommer att föras över, den varnar även för eventuella skillnader i information mellan källpatient/källelev och målpatient/målelev. En sammanfattning visas även med information om hopslagningen är giltig samt vilka två patienter/elever som kommer att slås ihop. 

Kontrollera denna lista noggrant innan du går vidare och klickar på Slå ihop patient/eleverefter detta steg kan åtgärden inte ångras. 

Sla_ihop3.png
 

När hopslagningen är klar visas en hopslagningsrapport. För att gå vidare, klicka på Klar

Sla_ihop5.png

 

När hopslagningen är klar och rapporten är läst rekommenderas att du laddar om Prorenata. En dialog visas, från vilken du direkt kan ladda om Prorenata journal direkt. 

Sla_ihop6.png

Sla_ihop7.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan