Patient/elevhopslagning från patient/elev

Obs! När en patient/elevhopslagning har genomförts kan detta inte ångras, var därför mycket noggrann när en hopslagning genomförs. 

För att kunna göra en hopslagning av journaler krävs administratörsrättigheter.

I Patient/Elevöversikten, under Administrera, hittar du alternativet Slå ihop med annan patient/elev. 

Obs! Den patient/elev man utgår ifrån blir per automatik källpatient/källelev.

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._13.14.19.png

 

I nästa steg väljer du målpatient/målelev. Ett sökfält finns för att hjälpa användaren att välja rätt målpatient/målelev. När rätt patient/elev har markerats, klicka på knappen Kontrollera för att komma vidare. 

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._13.17.13.png

I kontrollsteget visas en lista över vad som kommer att föras över, den varnar även för eventuella skillnader i information mellan källpatient/källelev och målpatient/målelev. En sammanfattning visas även med information om hopslagningen är giltig samt vilka två patienter/elever som kommer att slås ihop. 

Kontrollera denna lista noggrant innan du går vidare och klickar på Slå ihop patient/eleverefter detta steg kan åtgärden inte ångras. 

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._13.17.49.png
 

När hopslagningen är klar visas en hopslagningsrapport. För att gå vidare, klicka på Klar

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._13.18.28.png

 

När hopslagningen är klar och rapporten är läst rekommenderas att du laddar om Prorenata. En dialog visas, från vilken du direkt kan ladda om Prorenata Journal direkt. 

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._13.18.51.png

Ska_rmavbild_2020-02-05_kl._13.19.26.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan