Klassanteckningar

Klassanteckningar aktiveras av ProReNata, om din organisation önskar använda klassanteckningar så kan en användare med administrativ behörighet i er ProReNata organisation, via en skriftlig begäran till ProReNatas support, be om att få funktionaliteten aktiverad. 

 

Klassanteckningar skapas på skolklassnivå och fliken för klassanteckningar hittas i klass-vyn, nedan exempel visar vart klassanteckningar hittas. Vem som ser anteckningen ser du när klickar på Vem kan se denna anteckning

 

 

För att skapa en ny klassanteckning, klicka på Ny anteckning.

 

En dialogruta öppnas, i denna kan du skriva den anteckning du önskar i fältet Anteckning. Denna anteckning sparas en klassanteckning och är tillgänglig via klass-vyn. 

                               

 

Du kan även, i fältet för Spara i journal för dessa elever, välja om anteckningen även ska sparas i valda elevers journaler. Om detta väljs så kommer anteckningen sparas märkt Klassanteckning.

                              

 

 

Klassanteckning visas som sparad i elevens journal om elev väljs i dialogrutan vid skapande av klassanteckning:

             

  

 

När en klassanteckning har sparats visas den i listan över klassanteckningar i klass-vyn.

 

Redigera en klassanteckning:

  • När en klassanteckning har skapats är det möjligt att redigera den, detta gör man genom att använda redigeringsknappen, ovan bild visar var hur man redigerar en klassanteckning och vilka redigeringsalternativen är.

Uppdatera listan över klassanteckningar:

  • Från denna vy är det även möjligt att uppdatera listan över klassanteckningar, detta görs genom att klicka på Uppdatera, listan över klassanteckningar laddas om och uppdateras. 

Skriv ut klassanteckningar: 

  • Väljer man alternativet Skriv ut genereras en utskrift av samtliga klassanteckningar. 

Flytta klassanteckningar: 

  • Möjlighet att flytta klassanteckningar till annan klass hittas under Flytta anteckningar, väljer man detta alternativ öppnas en dialog, i vilken man kan ange till vilken klass anteckningarna skall flyttas. 

Borttagna anteckningar:

  • Under Borttagna anteckningar listas klassanteckningar som strukits.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk