Patient/Elevhopslagningar

Obs! När en patient/elevhopslagning har genomförts kan detta inte ångras, var därför mycket noggrann när en hopslagning genomförs. 

Om en patient/elev har dubbla journaler i en Prorenata organisation kan en användare med administrativ behörighet genomföra en patient/elevhopslagning.

Vid en hopslagning så finns det alltid en källpatient/källelev och en målpatient/målelev, när en hopslagning är genomförd kvarstår endast målpatient/målelev. 

Med hopslagningen följer nedanstående information över till målpatient/målelev: 

  • Anteckningar
  • Patientkort
  • Upplysningar och varningar
  • Minnesanteckningar
  • Bevakningar (inklusive privata och avklarade)
  • Ärenden, kopplade till eleven (ärenden flyttas med under förutsättning att hopslagningen sker inom samma mottagning/skola, om patienterna/eleverna som slås ihop finns i olika mottagningar/skolor flyttas inte ärenden med)
  • Patients/elevs kontaktinformation
  • Patient/elevs kontaktpersoner och kontaktinformation till dessa 
  • Patient/elevs fotografi 
  • Checklistor

Det finns två möjligheter att genomföra en hopslagning: antingen går man via patienten/eleven eller så går man via organisationsöversikten där funktionaliteten hittas under patient/elevhopslagningar.

Läs mer om hur man genomför en patient/elevhopslagning från patient/elev.

Läs mer om hur man genomför en patient/elevhopslagning från Organisationsöversikten.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan