Hämta uppdragsloggar

En överblick över användares uppdragslogg är tillgänglig för dig som administratör eller underadministratör i din organisation. Uppdragslogg visar när uppdrag skapades/aktiveras eller avaktiveras och tilldelare av uppdrag.

För att hitta användarens uppdragslogg gör du så här:

  1. Gå till din organisationssida, klicka på fliken Organisationsöversikt och välja sedan Användare.
  2. Klicka på Hämta loggar knappen i knappraden, alternativt klicka på hanteringsmenyn längst till höger på användarens rad och välj Hämta loggar.
  3. Välj Uppdragslogg.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk