Hämta uppdragsloggar

En överblick över användares uppdragslogg är tillgänglig för dig som administratör eller underadministratör i din organisation. Uppdragslogg visar när uppdrag skapades/aktiveras eller avaktiveras. Den visar också tilldelare av uppdrag.

Hur du hittar användarens uppdragslogg 

  1. Gå till din organisationssida. Klicka på fliken Organisationsöversikt och välj sedan Användare.
  2. Sök fram den användare vars uppdragslogg du vill visa. Klicka på v hanteringsmenyn längst till höger på användarens rad.
  3. Välj Visa loggar och klicka sedan på Uppdragslogg.

Ska_rmavbild_2020-02-10_kl._13.31.57.png

Ska_rmavbild_2020-02-10_kl._13.32.28.png

Ska_rmavbild_2020-02-10_kl._13.33.39.png

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan