Översikt över ärenden i organisationen

Du får en överblick över alla ärenden i organisationen om du navigerar till Listor & Tabeller och väljer Ärenden. Ärendesidan innehåller följande information:

 • Patientens/elevens namn och personnummer under Patient/Elev
 • Datum när ärende skapades under Skapad
 • Ärendetyper visas under Ärendetyp
 • Prioritet
 • Status
 • Medlemmar
 • Mottagning/Skola
 • Skolklass
 • Elev/patientgrupp

Arkiverade ärenden visas på fliken "Arkiverade ärenden". 

Det går att Uppdatera, Ladda ner excel-fil och Skriva ut listan. 

Du kan göra följande via hanteringsmenyn på ärendesidan

 • Visa ärende (om du går till ett ärende som tillhör en elev/patient, som inte ingår i en av dina tilldelade enheter, kommer du att se en varningsdialog där du får bekräfta om du vill fortsätta eller avbryta. Om du väljer Ja kommer detta loggas i din händelselogg).
 • Gå till elev
 • Ändra ärende: 
  - Prioritet, status, medlemmar) på enstaka ärende eller flera ärenden samtidigt
  - Titel
  - Ändra ärendetyp (styrs bla av organisationsinställningen "Minsta behörighet för att administrera ärenden" eller inställning för respektive ärendetyp). Detta alternativ visas bara i de fall det är möjligt att ändra ärendetypen.
  Observera: För ärenden som byter ärendetyp så behålls ursprungligt diarienummer.  
 • Ny anteckning och skapa ärendeanteckning eller anteckning
 • Ny bevakning och lägga till en bevakning för ärende
 • Ta bort ärende ett eller flera ärenden (om du har rätt behörighetsnivå)

Du kan filtrera och sortera på:

Du kan filtrera på:

 • Patient/Elev genom att ange 'xx' och få upp de namn som börjar med 'xx' (För-efternamn). Går också att söka på t.ex. '12' och då få fram de patienter/elever som har '12' i sitt personnummer.
 • Skapad och filtrera på ett visst datumintervall.
 • Ärendetyp och enbart visa ärenden för en eller flera ärendetyper. 
 • Märkning och söka på märkning.
 • Prioritet och enbart visa ärenden med en specifik prioritet.
 • Status och enbart visa ärenden med en specifik status.
 • Medlemmar och filtrera på viss medlem.
 • Skola och filtrera på viss skola.
 • Skolklass och enbart visa ärenden i en specifik skolklass (nuvarande läsår). 
 • Elevgrupp och filtrera på viss elevgrupp.

Du kan sortera på:

 • Skapad genom att klicka på ↕ och då sortera dessa efter datum då ärendet skapades i stigande/fallande ordning.
 • Prioritet genom att klicka på ↕ och då sortera dessa i bokstavsordning i stigande/fallande ordning
 • Skolklass genom att klicka på ↕ och då sortera dessa i stigande/fallande ordning

Hur du redigerar flera ärenden samtidigt 

Kryssa i rutan till vänster på raden för de ärenden du vill ändra. 

 • Klicka på funktionsmenyn till höger på raden och välj det alternativ som passar för de ärenden du vill ändra. 
 • Välj den parameter du vill ändra ändra och spara därefter. 

Ska_rmavbild_2020-11-17_kl._09.19.25.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan