Översikt över ärenden i organisationen

Du får en överblick över alla ärenden i organisationen om du navigerar till Listor & Tabeller och väljer Ärenden. Ärendesidan innehåller följande information:

 • Patientens/elevens namn och personnummer under Patient/Elev
 • Datum när ärende skapades under Skapad
 • Ärendetyper visas under Ärendetyp
 • Prioritet
 • Status
 • Medlemmar
 • Skolklass
 • Mottagning/Skola

Du kan göra följande på ärendesidan

 • Skapa ärendeanteckning eller anteckning
 • Ändra ärende (prioritet, status, titel, medlemmar) på enstaka ärende eller flera ärenden samtidigt
 • Lägga till en bevakning för ärende
 • Gå till ärende (om du går till ett ärende som tillhör en elev/patient, som inte ingår i en av dina tilldelade enheter, kommer du att se en varningsdialog där du får bekräfta om du vill fortsätta eller avbryta. Om du väljer Ja kommer detta loggas i din händelselogg).
 • Ta bort ett eller flera ärenden (om du är administratör)
 • Ladda ner ärendelistan i Excelformat 

Hur du redigerar flera ärenden samtidigt 

Bocka i rutan till vänster på raden för de ärenden du vill ändra. 

 • Klicka på funktionsmenyn till höger på raden och välj det alternativ som passar för de ärenden du vill ändra. 
 • Välj den parameter du vill ändra ändra och spara därefter. 

         Ska_rmavbild_2017-03-17_kl._11.08.03.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan