Översikt över ärenden i organisationen

Du får en överblick över alla ärenden i organisationen om du navigerar till Listor&Tabeller och väljer Ärenden. Ärenden-sidan innehåller följande information:

 • Patientens/elevens namn och personnummer under Patient/Elev
 • Datum när ärende skapades under Skapad
 • Ärendetyper visas under Ärendetyp
 • Märkning (aktbilagenummer)
 • Prioritet
 • Status
 • Medlemmar
 • Mottagning/Skola

När du är på ärenden-sidan, kan du göra följande:

 • Skapa ärendeanteckning eller journalanteckning
 • Ändra ärende (prioritet, status, titel, medlemmar) på enstaka ärende eller flera ärenden samtidigt
 • Lägga till en bevakning för ärende
 • Gå till ärende (om du går till ett ärende som tillhör en elev, som inte går på en av dina favoritskolor, kommer du att få en varning)
 • Ta bort ett eller flera ärenden (om du är administratör)
 • Ladda ner ärendelistan i Excel format 

För att redigera flera ärenden samtidigt gör du så här: 

Bocka i rutan till vänster på raden för de ärenden du vill ändra. 

 • Klicka på funktionsmenyn till höger på raden och välj det alternativ som passar för de ärenden du vill ändra. Följande ruta visar sig då:
 • Ska_rmavbild_2017-03-17_kl._11.08.03.png
 • Välj den parameter du vill ändra ändra och spara därefter. 
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk