Skicka och ta emot journalkopior i Prorenata

Obs! Att skicka och ta emot digitala journalkopior i Prorenata Journal är endast möjligt mellan Prorenata Journal-användare.

För att kunna skicka och ta emot journalkopior måste funktionen vara påslagen i er organisation samt vara aktiverad för de yrkesroller som ska ha möjlighet att hantera journalkopior. För att slå på funktionen kontakta Prorenata

Varje skola/mottagning i Prorenata Journal har per dokumentationsmapp en unik journalkopieringskod. Denna kod visas på skolan/mottagningen för alla användare som kan ta emot journalkopior i specifika skolan/mottagningen. Journalkopieringskoden eller koderna visas under fliken Översikt på aktuell enhet (skola eller mottagning):
Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.13.31.png

När man skickar en journalkopia via Prorenata Journal skickas följande uppgifter med: 

 • Anteckningar (Ej signerade anteckningar skickas med som låsta)
 • Elevkort 
 • Varningar 
 • Upplysningar
 • Tillväxtkurvor & vaccinationskort 

Följande uppgifter skickas EJ med:

 • Kontaktuppgifter
 • Kontaktpersoner 
 • Foto
 • Flagga för Avliden/skyddad identitet 
 • Bevakningar
 • Checklistor
 • Okopplade anteckningar (om okopplade anteckningar finns genereras en varning om detta)

  

Journalkopieringskoden överlämnas till den skola/mottagning som skickar journalen.

För ytterligare information om att skicka/ta emot journalkopior se nedan länkar: 

Skicka journalkopia

Skicka flera journalkopior

Ta emot journalkopior


Vill du dela journal med en användare utanför Prorenata Journal? 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan