Skicka Journalkopia i Prorenata Journal

För att kunna skicka journalkopior så måste funktionen vara aktiverad i er organisation samt vara påkopplad för de yrkesroller som ska ha möjlighet att skicka journalkopior. Observera att om du har anteckningar via läslänkar i dokumentationsmappen, måste du skapa journalkopia per enhet, dvs. informationen från läslänkar följer inte med journalkopian.

Hur du skickar en journalkopia i Prorenata Journal

1. Välj Journal. Gå till elevens journal. (Obs! kontrollera att rätt journal är vald.)
2. Klicka på Skicka journalkopia.

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.15.41.png

3. Ange Journalkopieringskod: Här anger du den journalkopieringskod du fått av mottagaren. När du angett koden och vill gå vidare klickar du på Kontrollera
Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.16.37.png

4. Kontrollera: Denna vy ger dig en överblick av vad du kommer att skicka och till vem, i överblicken ser du även eventuella varningar, exempelvis osignerade eller okopplade anteckningar. Dessa är endast varningar och hindrar dig inte att genomföra sändningen.

Överblicken är till för att du som avsändare ska kunna verifiera att informationen är korrekt, om någonting är fel är det i detta steg möjligt att avbryta sändningen, det gör du genom att klicka på Avbryt.

Klicka på Bekräfta för att gå vidare.
Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.17.12.png


5. Bekräfta: I steget Bekräfta kan du välja om du vill att en anteckning skall skapas i journalen, som visar att en journalkopia har skickats. 

Om Ja, blir du ombedd att skriva en kort kommentar, denna kommentar kommer sedan att hamna i anteckningen som skapas. 

Om du vill avbryta sändningen kan du göra detta genom att klicka på Avbryt.

När du är klar, klicka på Skicka för att skicka journalkopian.

Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.17.41.png

6. Skickad journalkopia: Journalkopian är nu skickad och du ser återigen elevens/patientens journal. Du ser även den anteckning som skapades i samband med att journalkopian skickades. (Om du inte ser den nya anteckningen kan du ladda om sidan.)
Ska_rmavbild_2020-02-11_kl._15.19.25.png

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan