Skicka Journalkopia i ProReNata

För att kunna skicka journalkopior så måste funktionen vara påslagen i er organisation samt vara aktiverad för de yrkesroller som ska ha möjlighet att skicka journalkopior. 

Nedan instruktion beskriver förfarandet för att skicka en journalkopia i ProReNata.

1. Välj Journal

Gå till elevens journal (Obs! kontrollera att rätt journal är vald)

2. Skicka journalkopia

Tryck på Skicka journalkopia, bilden nedan visar vart du hittar knappen. 

3. Journalkopieringskod

I detta steg ombeds du att ange den journalkopieringskod du fått av mottagaren. När du angett koden och vill gå vidare trycker du på Kontrollera

4. Kontrollera

Denna vy ger dig en överblick av vad du kommer att skicka och till vem, i överblicken ser du även eventuella varningar, exempelvis osignerade eller okopplade anteckningar. Dessa är endast varningar och hindrar dig inte att genomföra sändningen.

Överblicken är till för att du som avsändare ska kunna verifiera att informationen är korrekt, om någonting är fel är det i detta steg möjligt att avbryta sändningen, det gör du genom att trycka på Avbryt

För att gå vidare trycker du på Bekräfta

5. Bekräfta

I steget Bekräfta kan du välja om du vill att en anteckning skall skapas i journalen, som visar att en journalkopia har skickats. 

Om Ja, blir du ombedd att skriva en kort kommentar, denna kommentar kommer sedan att hamna i anteckningen som skapas. 

Om du vill avbryta sändningen kan du göra detta genom att trycka på Avbryt

För att skicka journalkopian trycker du på Skicka

6. Skickad journalkopia

Journalkopian är nu skickad och du ser återigen elevens/patientens journal.

Du ser även den anteckning som skapades i samband med att journalkopian skickades. (Om du inte ser den nya anteckningen kan du ladda om sidan.)

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk