Fildelning med användare utanför Prorenata Journal

Prorenata Journal har funktioner för att säkert kunna dela en fil (t.ex. en journal) med personer som inte har ett användarkonto i Prorenata Journal. För att kunna göra detta måste du ha rätt behörighet och funktionen fildelning måste vara aktiverad i din organisation. Om du har frågor kring dina behörigheter eller vilka funktioner som är aktiverade i din organisation så hör av dig, i första hand till en administratör i din organisation, annars kontakta support@prorenata.se.

För att dela en fil måste du skapa ett delningskonto för den person som du vill dela filen med, du kan antingen göra detta via Listor & Tabeller eller samtidigt som du ska dela filen. Mottagaren loggar in till sitt delningskonto genom inloggning med SMS.

Här kan du läsa mer om hur man hanterar fildelningskontakter. 

Hur du delar en fil eller ett dokument

Samtliga dokument eller filer som kan skrivas ut kan även delas med en extern mottagare (det vill säga icke Prorenata Journal-användare).

När man väljer att skriva ut en fil eller dokument visas först en förhandsvisning. I förhandsvisningen visas kan du välja att antingen Dela via Prorenata Fildelning, Spara filen på datorn eller Öppna för utskrift. (Om du vill fildela ett dokument från Elev/patientöversikt->Bifogade filer, klicka på v funktionshanteringsmenyn och välj Dela via Prorenata Fildelning.)

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._15.35.56.png

Obs! Om man vill fildela en bifogad fil eller bilaga går det inte att bara fildela själva anteckningen filen/bilagan är sparad i. För att fildela det bifogade dokumentet måste man klicka på det så det öppnas, sedan välja Skriv ut och därefter klicka på Dela via Prorenata Fildelning.

När man väljer Dela via Prorenata Fildelning öppnas en dialog där man blir ombedd att ange en Mottagare (om man inte redan har mottagaren i en lista kan man välja att skapa en ny mottagare, denna adress sparas då per automatik i din personliga adressbok). 

Man kan ange en kort beskrivning samt välja mellan vilka datum och tiden delningslänken är aktiv. När du angett informationen, klicka på Spara.  
Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._15.38.34.png 

En dialog visas och informerar om att en ny delning har skapats:

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._15.39.29.png

Mottagare av en fildelning

Den som får en fildelningslänk klickar på den länk som visas i email meddelandet Logga in till delningskonto. 

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._15.50.01.png

Om det är första gången fildelningsmottagaren loggar in måste mottagaren skapa ett lösenord. 

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._15.50.40.png

När mottagaren skapat ett delningskonto loggar man in via SMS. Det gör man genom att trycka på Klicka för att skicka sms. Ett SMS skickas då till det telefonnummer som angavs vid skapandet av delningslänken i Prorenata Journal. 

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._15.52.09.png

Mottagaren anger sitt lösenord och engångskod som de fått via SMS: 

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._15.55.30.png

När mottagaren är inloggad visas en lista över de filer och dokument som är aktiva.

Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._15.57.35.png

Filerna försvinner när utgångsdatumet passerat.  

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan