Fildelning med användare utanför ProReNata Journal

ProReNata Journal har funktioner för att säkert kunna dela en fil (t ex en journal) med personer som inte har konto i ProReNata Journal. För att göra detta så måste du ha rätt behörigheter och funktionen fildelning måste vara aktiverad i din organisation. Om du har frågor kring dina behörigheter eller vilka funktioner som är aktiverade i din organisation så hör av dig, i första hand till en administratör i din organisation, annars kontakta support@prorenata.se.

För att dela en fil måste du skapa ett delningskonto för den person som du vill dela filen med, du kan antingen göra detta via Listor & Tabeller eller samtidigt som du ska dela filen. Mottagaren loggar in till sitt delningskonto genom inloggning med sms.

Här kan du läsa mer om hur man hanterar fildelningskontakter. 

Dela en fil eller ett dokument:

Samtliga dokument eller filer som kan skrivas ut kan även delas med en extern mottagare (dvs icke ProReNata-användare).

När man väljer att skriva ut en fil eller dokument visas först en förhandsvisning, när förhandsvisningen visas kan man välja att antingen Spara filen på datorn, Öppna för utskrift eller Dela via ProReNata Fildelning. 

         

 

När man väljer Dela via ProReNata Fildelning öppnas en dialog där man blir ombedd att ange en Mottagare (om man inte redan har mottagaren i en lista kan man välja att skapa en ny mottagare, denna adress sparas då per automatik i din personliga adressbok). 

Man kan ange en kort beskrivning samt välja mellan vilka datum och tiden delningslänken är aktiv. När man angett informationen trycker man Spara.  

                      

 

En dialog visas, som informerar om att en ny delning har skapats

                  

 

 

Mottagare av en delningskod

 Den som mottar en fildelningslänk från ProReNata måste, första gången, skapa ett delningskonto. Första steget är att ange ett lösenord.  

      

 

När man skapat ett delningskonto loggar man in via sms, detta gör man genom att trycka på Klicka för att skicka sms. Ett sms skickas då till det telefonnummer som angavs vid skapandet av delningslänken i ProReNata. 

   

 

När mottagaren är inloggad ser han/hon en lista över de filer och dokument som är aktiva.

   

 

Filerna försvinner när utgångsdatumet passerat.  

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk