Du som är administratör

Denna artikel riktar sig till dig som är administratör för en ProReNata organisation. Den beskriver vilka inställningar du har tillgång till och hänvisar dig, i vissa fall, vidare till artiklar som beskriver hur du gör för att administrera och assistera din ProReNata organisation och dess användare. 

Denna artikel är även en hjälp till dig som är medlem i en organisation, detta då den beskriver vilken typ av frågor som en administratör i er organisation kan assistera med. 

Du som administratör hittar till dina organisationsinställningar här: 

Klicka på ikonen för Din organisation och fliken för Organisationsöversikt:
Din_organisation_ny_bild_till_du_som_a_r_adminstrato_r.png

_______________________________________________________________________________________

1. Inställningar

Under inställningar kan du som administratör se och ändra följande inställningar: 

Allmänt, Under Allmänt i organisationsinställningar kan du:

 • Ändra beskrivning av organisationen
 • Hantera logotyper för organisationen
 • Ställa in avsändaradress för utgående epost
 • Ange organisationens hemsida 
 • Ställa in om man ska förhindra redigering av egna, signerade inlägg
 • Skriva in en kallelseinformation
 • Ställa in specialfält för skolor/mottagningar
 • Ställa in specialfält för användare

Läs mer om hur man hanterar inställningar här:

Moduler, under Moduler i organisationsinställningar kan du:

 • Konfigurera behörighetsnivåer för åtkomst till olika funktioner i ProReNata
 • Bestämma vilka funktioner som ska vara påslagna i organisationen

 Läs mer om hur man hanterar moduler här:

 Journaler, under Journaler kan du ställa in:

 • Kontakttyper för anteckningar på organisationsnivå
 • Använd antecknings-märkningar

Läs mer om hur man hanterar kontakttyper här:

Säkerhet, under Säkerhet kan du ställa in:

 • Skärmlåsningstid
 • Intervall för lösenordsbyte
 • Lösenordskrav

Läs mer om hur man hanterar säkerhetsinställningar här:

Kalender, under Kalender kan du ställa in:

 • Kalenderaktivitetskategori 

Läs mer om kategorier för kalenderaktiviteter här:

Roller och flikar, under Roller och flikar kan du se vilka användarroller som har skriv- och läsrättigheter i organisationens flikar. 

Läs mer om Roller och flikar här:

Skolverksamhet, under Skolverksamhet kan du:

 • Ställa in nuvarande läsår 

Läs mer om hur man ställer in läsår här:

Adresser, under Adresser kan du ställa in:

 • Organisationens adresser (förberedelse för ny funktionalitet)

Läs mer om organisationsadresser här.

_______________________________________________________________________________________

Användare

Under Användare kan du som administratör hantera användare i er organisation, funktioner som är tillgängliga från användarmenyn är:

För att redigera en befintligt användare använd redigeringsmenyn, i denna hittar du följande inställningar och funktioner:

_______________________________________________________________________________________

YubiKeys

Under YubiKeys kan du som administratör:

_______________________________________________________________________________________

Anteckningsmallar

Under Anteckningsmallar hittar du som administratör inställningar för anteckningsmallar samt mallistor:

Anteckningsmallar

 • Se anteckningsmallar inom organisationen
 • Skapa en ny anteckningsmall
 • Redigera befintliga anteckningsmallar
 • Kopiera anteckningsmallar 

Anteckningsmallslistor

 • Se befintliga mallslistor
 • Skapa en ny mallista
 • Redigera en befintlig mallista

Arbeta med anteckningsmallar

_______________________________________________________________________________________

Patient-/Elevförflyttningar

Under Patient-/Elevförflyttningar kan du som administratör:

 • Genomföra en elev/patientflytt inom den egna organisationen

_______________________________________________________________________________________

Patient-/Elevimporter

Under Patient-/Elevimporter kan du som administratör:

 • Manuellt ladda upp en ny import

Läs mer om elevimporter och hur de fungerar här

_______________________________________________________________________________________

Organisationslänkar

Under organisationslänkar kan du som administratör:

 • Lägg till länk
 • Redigera en länk
 • Ta bort en länk

Läs mer om hur man hanterar organisationens länkar här

_______________________________________________________________________________________

Organisationsfiler

Under organisationsfiler kan du som administratör:

Under Organisationsfiler kan du som administratör lägga in filer, t.ex logotype som kan användas för utskrifter/email och som logotype i systemmenyn.

Det finns tre varianter av inställningar för de uppladdade filerna. 

 • Vid utskrift/email (används till utskriftsmallar och email)
 • I systemet (visas längst till vänster i systemmenyn)
 • Som kvadratisk (används i de fall där en mer kvadratisk logotyp är lämplig t ex logotype på knapp vid Samlad inloggning)

Läs mer om hur du hanterar organisationsfiler här

_______________________________________________________________________________________

Patient/elevhopslagningar

Under Patient/elevhopslagningar kan du som administratör genomföra en patient/elevhopslagning 

Läs mer om hur du hanterar Patient/elevhopslagningar här 

______________________________________________________________________________________

Journalförstöringar

Under Journalförstöringar kan du som administratör genomföra och se tidigare genomförda journalförstöringar

Läs mer om hur du hanterar journalförstöring här

_____________________________________________________________________________________

Journalarkiv 

Under Journalarkiv kan du som administratör skapa och ladda ner befintliga journalarkiv 

Läs mer om hur du hanterar Journalarkiv här

______________________________________________________________________________________

Adressbok

I adressboken, som du hittar under Listor och Tabeller kan du som administratör:

 • Hantera organisationens adressbok

Arbeta med adressboken? Läs mer här

_______________________________________________________________________________________

Rapporter

I rapportmodulen, som du hittar under Listor och Tabeller kan du som administratör:

 • Hantera organisationens rapportmallar

Arbeta med rapporter? Läs mer här

_______________________________________________________________________________________

Läsår

Om din organisation är en skola kommer du att behöva hantera byte av läsår varje höst. 

Vad innebär läsår i ProReNata? Lär mer här

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk