Du som är administratör

Denna artikel riktar sig till dig som är administratör för en organisation i Prorenata Journal. Den beskriver vilka inställningar du har tillgång till och hänvisar dig vidare till artiklar som beskriver hur du gör för att administrera och assistera din Prorenata-organisation och dess användare. 

Denna artikel är även en hjälp för dig som är medlem i en organisation, då den beskriver vilken typ av frågor som en administratör i er organisation kan assistera med. 

Du som administratör hittar till dina organisationsinställningar här: 

Klicka på ikonen för Din organisation och fliken för Organisationsöversikt:
Ska_rmavbild_2020-03-25_kl._08.33.44.png

_______________________________________________________________________________________

Inställningar

Under inställningar kan du som administratör se och ändra följande inställningar:

Allmänt
Under Allmänt i organisationsinställningar kan du:

 • Ändra beskrivning av organisationen
 • Hantera logotyper för organisationen
 • Ställa in förinställd licensmodell  för nya användare
 • Ställa in förinställd flik på enhetssida (t.ex. vilken flik som ska vara aktiv när du navigerar till en skola/mottagning)
 • Ställa in avsändaradress för utgående epost
 • Ange organisationens hemsida 
 • Ställa in om man ska förhindra redigering av egna, signerade inlägg
 • Ställa in om användarens namn och titel ska visas på utskrifter (gäller ej anteckningars utskriftsmallar)
 • Ställa in om användaren måste ange orsak vid journalutskrift (om ej ifylld ges ändå möjlighet att ange orsak, men det är inget krav)
 • Skriva in en kallelseinformation
 • Ställa in specialfält för skolor/mottagningar
 • Ställa in specialfält för användare
 • Ställa in om det ska genereras automatiska exporter av vaccinationsrapporter (till Folkhälsomyndigheten)

Läs mer om hur du konfigurerar allmänna inställningar


Moduler
Under Moduler i organisationsinställningar kan du:

 • Konfigurera behörighetsnivåer för åtkomst till olika funktioner i Prorenata
 • Bestämma vilka funktioner som ska vara påslagna i organisationen

 Läs mer om hur du konfigurerar funktioner i Prorenata Journal


Journaler
Under Journaler kan du ställa in:

 • Kontakttyper för anteckningar på organisationsnivå
 • Använd antecknings-märkningar

Läs mer om hur du konfigurerar kontakttyper för anteckningar


Säkerhet
Under Säkerhet kan du ställa in:

 • Om organisationen ska använda skärmlås - Skärmlåsningstid (Gäller inte användarroller som använder sig av enkel inloggning (SSO) d.v.s. använder inte ett Prorenata Journal-lösenord.)
 • Tid för automatisk utloggning (efter eventuell skärmlåsning, standard 60 min)
 • Om organisationen tillåter användare att återställa sitt lösenord utan att behöva kontakta en administratör.
 • Intervall för lösenordsbyte
 • Lösenordskrav

Läs mer om hur du hanterar säkerhetsinställningar


Kalender
Under Kalender kan du ställa in:

 • Kalenderaktivitetskategori 

Läs mer om kategorier för kalenderaktiviteter


Roller och mappar
Under Roller och mappar kan du se vilka användarroller som har skriv- och läsrättigheter i organisationens mappar. 

Läs mer om Roller och mappar

 

Skolverksamhet

Om din organisation är en skola kommer du att behöva hantera byte av läsår varje höst. 

Läs mer om vad läsår innebär i Prorenata Journal

Under Skolverksamhet kan du:

 • Ställa in nuvarande läsår 

Läs mer om hur man ställer in och ändrar nuvarande läsår


Adresser
Under Adresser kan du ställa in:

 • Organisationens adresser (används i utskriftsmallar)

_______________________________________________________________________________________

Användare

Under Användare kan du som administratör hantera användare i er organisation.
Funktioner som är tillgängliga från användarmenyn är:

För att redigera en befintlig användare, använd redigeringsmenyn. Här kan ändra du följande inställningar och funktioner:

_______________________________________________________________________________________

YubiKey-nycklar

Under YubiKeys kan du som administratör:

Obs! YubiKey-nycklarna måste stödja OTP (one-time passcode/password) för att fungera.

_______________________________________________________________________________________

Anteckningsmallar

Under Anteckningsmallar kan du som administratör ändra inställningar för anteckningsmallar och mallistor:

Anteckningsmallar

 • Se anteckningsmallar inom organisationen
 • Skapa en ny anteckningsmall
 • Redigera befintliga anteckningsmallar
 • Kopiera anteckningsmallar 

Anteckningsmallslistor

 • Se befintliga mallistor
 • Skapa en ny mallista
 • Redigera en befintlig mallista

Arbeta med anteckningsmallar

_______________________________________________________________________________________

Patient-/Elevförflyttningar

Under Patient-/Elevförflyttningar kan du som administratör:

_______________________________________________________________________________________

Patient-/Elevimporter

Under Patient-/Elevimporter kan du som administratör:

_______________________________________________________________________________________

Organisationslänkar

Under organisationslänkar kan du som administratör:

 • Lägg till länk
 • Redigera en länk
 • Ta bort en länk

Läs mer om hur man hanterar organisationens länkar 

_______________________________________________________________________________________

Organisationsfiler

Under Organisationsfiler kan du som administratör lägga in filer, t.ex. logotype som kan användas för utskrifter/email och som logotype i systemmenyn.

Det finns tre varianter av inställningar för de uppladdade filerna. 

 • Vid utskrift/email (används till utskriftsmallar och email)
 • I systemet (visas längst till vänster i systemmenyn)
 • Som kvadratisk (används i de fall där en mer kvadratisk logotyp är lämplig t ex logotype på knapp vid Samlad inloggning)

Läs mer om hur du hanterar organisationsfiler

_______________________________________________________________________________________

Ändringslogg

Under Ändringslogg kan du som administratör se en logg över konfigurationsändringar organisationen: 

Det går att söka mellan olika datum, utfört av vilken användare och vilken konfigurationstyp. 

Läs mer om ändringslogg

_______________________________________________________________________________________

Patient/elevhopslagningar

Under Patient/elevhopslagningar kan du som administratör genomföra en patient/elevhopslagning 

Läs mer om hur du hanterar patient/elevhopslagningar

______________________________________________________________________________________

Journalförstöringar

Under Journalförstöringar kan du som administratör genomföra och se tidigare genomförda journalförstöringar

Läs mer om hur du hanterar journalförstöring här

_____________________________________________________________________________________

Massutskick av SMS

Här kan du som administratör gör massutskick av SMS. 
Läs mer om hur du gör massutskick av SMS här.

_____________________________________________________________________________________ 

Journalarkiv

Under Journalarkiv kan du som administratör skapa och ladda ner befintliga journalarkiv 

Läs mer om hur du hanterar journalarkiv här

______________________________________________________________________________________

Adressbok

Under Listor & Tabeller finns adressboken. Här kan du som administratör hantera organisationens adresser.

Läs om hur du kan arbeta med adressboken

_______________________________________________________________________________________

Rapporter

Under Listor & Tabeller finns rapportmodulen. Här kan du som administratör hantera organisationens rapportmallar.

Läs om hur du kan arbeta med rapporter

_______________________________________________________________________________________

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan