Du som är administratör

Denna artikel riktar sig till dig som är administratör för en organisation i Prorenata Journal. Den beskriver vilka inställningar du har tillgång till och hänvisar dig vidare till artiklar som beskriver hur du gör för att administrera och assistera din Prorenata-organisation och dess användare. 

Denna artikel är även en hjälp för dig som är medlem i en organisation, då den beskriver vilken typ av frågor som en administratör i er organisation kan assistera med. 

Du som administratör hittar till dina organisationsinställningar här: 

Klicka på ikonen för Din organisation och fliken för Organisationsöversikt:
Ska_rmavbild_2020-02-06_kl._09.31.36.png

_______________________________________________________________________________________

1. Inställningar

Under inställningar kan du som administratör se och ändra följande inställningar

Allmänt
Under Allmänt i organisationsinställningar kan du:

 • Ändra beskrivning av organisationen
 • Hantera logotyper för organisationen
 • Ställa in förinställd licensmodell  för nya användare
 • Ställa in förinställd flik på enhetssida (t.ex. vilken flik som ska vara aktiv när du navigerar till en skola/mottagning)
 • Ställa in avsändaradress för utgående epost
 • Ange organisationens hemsida 
 • Ställa in om man ska förhindra redigering av egna, signerade inlägg
 • Ställa in om användarens namn och titel ska visas på utskrifter (gäller ej anteckningars utskriftsmallar)
 • Ställa in om användaren måste ange orsak vid journalutskrift (om ej ifylld ges ändå möjlighet att ange orsak, men det är inget krav)
 • Skriva in en kallelseinformation
 • Ställa in specialfält för skolor/mottagningar
 • Ställa in specialfält för användare
 • Ställa in om det ska genereras automatiska exporter av vaccinationsrapporter (till Folkhälsomyndigheten)

Läs mer om hur du konfigurerar allmänna inställningar


Moduler
Under Moduler i organisationsinställningar kan du:

 • Konfigurera behörighetsnivåer för åtkomst till olika funktioner i Prorenata
 • Bestämma vilka funktioner som ska vara påslagna i organisationen

 Läs mer om hur du konfigurerar funktioner i Prorenata Journal


Journaler
Under Journaler kan du ställa in:

 • Kontakttyper för anteckningar på organisationsnivå
 • Använd antecknings-märkningar

Läs mer om hur du konfigurerar kontakttyper för anteckningar


Säkerhet
Under Säkerhet kan du ställa in:

 • Om organisationen ska använda skärmlås - Skärmlåsningstid (Gäller inte användarroller som använder sig av enkel inloggning (SSO) d.v.s. använder inte ett Prorenata lösenord.)
 • Intervall för lösenordsbyte
 • Lösenordskrav

Läs mer om hur du hanterar säkerhetsinställningar


Kalender
Under Kalender kan du ställa in:

 • Kalenderaktivitetskategori 

Läs mer om kategorier för kalenderaktiviteter


Roller och flikar
Under Roller och flikar kan du se vilka användarroller som har skriv- och läsrättigheter i organisationens flikar. 

Läs mer om Roller och flikar

 

Skolverksamhet
Under Skolverksamhet kan du:

 • Ställa in nuvarande läsår 

Läs mer om hur man ställer in och ändrar nuvarande läsår


Adresser
Under Adresser kan du ställa in:

 • Organisationens adresser (används i utskriftsmallar)

_______________________________________________________________________________________

Användare

Under Användare kan du som administratör hantera användare i er organisation.
Funktioner som är tillgängliga från användarmenyn är:

För att redigera en befintlig användare, använd redigeringsmenyn. Här kan ändra du följande inställningar och funktioner:

_______________________________________________________________________________________

YubiKey-nycklar

Under YubiKeys kan du som administratör:

_______________________________________________________________________________________

Anteckningsmallar

Under Anteckningsmallar kan du som administratör ändra inställningar för anteckningsmallar och mallistor:

Anteckningsmallar

 • Se anteckningsmallar inom organisationen
 • Skapa en ny anteckningsmall
 • Redigera befintliga anteckningsmallar
 • Kopiera anteckningsmallar 

Anteckningsmallslistor

 • Se befintliga mallistor
 • Skapa en ny mallista
 • Redigera en befintlig mallista

Arbeta med anteckningsmallar

_______________________________________________________________________________________

Patient-/Elevförflyttningar

Under Patient-/Elevförflyttningar kan du som administratör:

_______________________________________________________________________________________

Patient-/Elevimporter

Under Patient-/Elevimporter kan du som administratör:

_______________________________________________________________________________________

Organisationslänkar

Under organisationslänkar kan du som administratör:

 • Lägg till länk
 • Redigera en länk
 • Ta bort en länk

Läs mer om hur man hanterar organisationens länkar 

_______________________________________________________________________________________

Organisationsfiler

Under organisationsfiler kan du som administratör:

Under Organisationsfiler kan du som administratör lägga in filer, t.ex. logotype som kan användas för utskrifter/email och som logotype i systemmenyn.

Det finns tre varianter av inställningar för de uppladdade filerna. 

 • Vid utskrift/email (används till utskriftsmallar och email)
 • I systemet (visas längst till vänster i systemmenyn)
 • Som kvadratisk (används i de fall där en mer kvadratisk logotyp är lämplig t ex logotype på knapp vid Samlad inloggning)

Läs mer om hur du hanterar organisationsfiler

_______________________________________________________________________________________

Patient/elevhopslagningar

Under Patient/elevhopslagningar kan du som administratör genomföra en patient/elevhopslagning 

Läs mer om hur du hanterar patient/elevhopslagningar

______________________________________________________________________________________

Journalförstöringar

Under Journalförstöringar kan du som administratör genomföra och se tidigare genomförda journalförstöringar

Läs mer om hur du hanterar journalförstöring här

_____________________________________________________________________________________

Journalarkiv

Under Journalarkiv kan du som administratör skapa och ladda ner befintliga journalarkiv 

Läs mer om hur du hanterar journalarkiv här

______________________________________________________________________________________

Adressbok

Under Listor & Tabeller finns adressboken. Här kan du som administratör hantera organisationens adresser.

Läs om hur du kan arbeta med adressboken

_______________________________________________________________________________________

Rapporter

Under Listor & Tabeller finns rapportmodulen. Här kan du som administratör hantera organisationens rapportmallar.

Läs om hur du kan arbeta med rapporter

_______________________________________________________________________________________

Läsår

Om din organisation är en skola kommer du att behöva hantera byte av läsår varje höst. 

Läs mer om vad läsår innebär i Prorenata Journal

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan