Hur inaktiverar eller låser jag en elev/patient?

Inaktivera eller låsa?

För att kunna inaktivera eller låsa elever/patienter behöver du ha rätt behörighet i din organisation. Om du inte har det, kontakta din administratör. Om du själv är administratör, kontakta Prorenata support.

Om du behöver kunna redigera elev/patientjournalen, gör du eleven/patienten inaktiv. På så sätt kan befintliga anteckningar fortfarande ändras och nya anteckningar kan läggas till. Systemet kommer automatiskt att påminna användaren om att eleven/patienten är inaktiv. Användaren måste bekräfta innan ändringen görs.

Om det inte ska vara möjligt att ändra i journalen, låser du eleven/patienten. Då kan journalen inte ändras utan att eleven/patienten blir upplåst eller aktiv.

Inaktiva och låsta elever/patienter ingår inte i listor och tabeller för upplysningar och varningar, men elever/patienter med bevakningar ingår alltid i listan av bevakningar. Du kan även fortfarande söka på eleven/patienten i sökfältet och visa den i skollistan/mottagningslistan genom att klicka på Klicka för att visa alla.

Hur du inaktiverar en elev/patient

 1. Gå till elevens/patientes sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
 2. Klicka på knappen Administrera.
 3. Välj Inaktivera.

Hur du aktiverar en elev/patient 

 1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola. Klicka på Klicka för att visa alla. Läs mer här om hur du söker upp inaktiva elever.
 2. Klicka på knappen Administrera.
 3. Välj Aktivera.

Hur du låser en elev/patient

 1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
 2. Klicka på knappen Administrera.
 3. Välj Inaktivera och lås.

Hur du låser upp en elev/patient

 1. Gå till elevens/patientens sida genom att söka i sökfältet eller klicka dig via din skola/mottagning.
 2. Klicka på knappen Administrera.
 3. Välj Lås upp och aktivera. Eleven/patienten är nu åter aktiv i systemet.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan